Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103515

Lisař ve strojírenském provozu

Lisař ve strojírenském provozu obsluhuje ruční lisy pro tváření za studena a stroje na ohýbání, zkružování a stříhání plechů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Lisař s manuální obsluhou, Lisař
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Instalace tvářecích nástrojů na lisy včetně ověření jejich ustavení a seřízení.
 • Příprava přístřihů případně jiných polotovarů z plechu pro zpracování.
 • Obsluha lisu při procesu tváření.
 • Kontrola kvality výlisků.
 • Kontrola chodu stroje.
 • Stříhání a ohýbání plechů.
 • Rovnání výlisků, výpalků a svařenců.
 • Zalisování strojních součástí.
 • Kontrola stavu tvářecích nástrojů.
 • Ošetřování a běžná údržba lisu.
 • Vedení příslušných záznamů.

CZ-ISCO

 • 81219 - Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů
 • 8121 - Obsluha zařízení na zpracování kovů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha zařízení na zpracování kovů (CZ-ISCO 8121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 369 Kč 28 278 Kč 44 965 Kč - - -
Středočeský kraj 24 882 Kč 34 191 Kč 47 020 Kč - - -
Plzeňský kraj 15 894 Kč 31 113 Kč 44 471 Kč - - -
Ústecký kraj 25 279 Kč 36 188 Kč 54 726 Kč - - -
Pardubický kraj 21 808 Kč 31 207 Kč 44 080 Kč - - -
Kraj Vysočina 18 847 Kč 30 861 Kč 41 594 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 385 Kč 30 667 Kč 40 164 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 221 Kč 31 481 Kč 42 262 Kč - - -
Zlínský kraj 21 770 Kč 32 770 Kč 42 138 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 641 Kč 35 127 Kč 42 524 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů 33 281 Kč -
81219 Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů 29 551 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů http://data.europa.eu/esco/isco/C8121

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prachem x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
RVP Karosář 23-55-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-H/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Lisař/lisařka na strojích s manuální obsluhou (21-040-H)
 • Kovotlačitel/kovotlačitelka (82-008-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j13.B.4102 Práce s měřidly a šablonami 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1006 Obsluha ohraňovacích lisů a dalších ohýbaček 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.1047 Obsluha strojů na rovnání složitých výkovků, výlisků, výstřižků, výpalků a svařenců 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1004 Orientace v normách, výkresové dokumentaci a dalších technických podkladech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.4004 Obsluha nůžek na plechy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.0001 Obsluha lisů na zalisovávání strojních součástí do sebe 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.0002 Ustavování a seřizování lisovacích přípravků a nástrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.0003 Obsluha lisů na tváření profilů a plechů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72._.0038 technologie tváření kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0031 technologie lisování kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0023 defektoskopie 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0001 bezpečnost práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0054 technologie tepelného zpracování kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 1
1.2 Kompetence k flexibilitě 1
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 1
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf