Typ JP ID
Specializace 30931

Šička interiérového vybavení

Šička interiérového vybavení šije a zhotovuje výrobky z textilu a z dalších zpracovatelsky podobných materiálů pro účely bytového a interiérového vybavení.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Seamstress, Näherin, Šička ložního prádla, Šička přikrývek, Šička potahů, Šička okenních dekorací
Nadřízené povolání: Výrobce oděvů
Příbuzné specializace: Střihač oděvů, Výrobce dámských kostýmů a plášťů, Výrobce pánských plášťů a bund, Výrobce pánských obleků, Výrobce sukní, halenek a šatů, Krejčí, Švadlena, Úpravář oděvů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, zjišťování materiálových vad.
 • Běžné seřízení strojů, výměna nití, jehel a příslušenství, kontrola správné funkce stroje.
 • Oddělení a úprava dílů a částí výrobku (stříhání, řezání, vysekávání apod.).
 • Označení a kontrola dílů a součástí.
 • Šití, řasení, prošití a sešití výrobků na základních i speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, zažehlení a rozžehlení.
 • Vycpávání a tvarování šitých výplní čalounění a jiných výrobků drcenou nebo řezanou PUR pěnou, PES rounem a jinými plnicími materiály ručně nebo na plnicích strojích.
 • Tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovení, zdobení a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Kontrola švů, opravy chyb v šití, zjištění mechanických vad.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba.

CZ-ISCO

 • 81530 - Obsluha šicích a vyšívacích strojů
 • 75330 - Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech
 • 8153 - Obsluha šicích a vyšívacích strojů
 • 7533 - Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha šicích a vyšívacích strojů (CZ-ISCO 8153)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 21 688 Kč 26 131 Kč 30 749 Kč - - -
Ústecký kraj 19 709 Kč 25 272 Kč 29 747 Kč - - -

Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 7533)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 20 232 Kč 22 859 Kč 25 951 Kč
Středočeský kraj - - - 17 270 Kč 22 344 Kč 26 461 Kč
Ústecký kraj 13 750 Kč 15 945 Kč 17 248 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 544 Kč 21 736 Kč 27 866 Kč - - -
Kraj Vysočina 15 781 Kč 18 873 Kč 21 559 Kč - - -
Jihomoravský kraj - - - 16 321 Kč 16 771 Kč 22 772 Kč
Olomoucký kraj 13 676 Kč 16 269 Kč 23 897 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 12 821 Kč 17 626 Kč 24 236 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8153 Obsluha šicích a vyšívacích strojů 25 917 Kč -
7533 Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech 17 278 Kč 20 843 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zhotovování prototypů poutačů a kostýmů chodících reklam pro obchodní nebo výstavní účely podle předepsaných střihů a vzorů. 6
Strojní šití, obšívání různých textilních a jiných dílců, povlaků matrací, jednoduchých potahů, technických výrobků, dekorací aj. výrobků. 6
Zhotovování a obšívání otvorů, dírek apod. na běžných šicích strojích nebo na automatech. 6
Vyšívání na vyšívacích strojích s pantografem nebo vyšívání vzdušných výšivek na speciálních strojích. 6
Všívání vyztužovacích a jiných pomocných materiálů. 6
Úprava podkladových textilií včetně přepínání a snímání výšivek na vyšívacích automatech. 6
Tvarové šití a ozdobné prošívání přikrývek. 6
Šití tvarů šitých výplní čalounění z technických textilií. 6
Šití drobných ozdobných textilních předmětů a textilních hraček. 6
Sešívání, prošívání, štepování, obnitkování potahů a jiných dílců atd. z potahových tkanin a z přírodní a syntetické usně. 6
Sestavování a sešívání těchto dílů na speciálních strojích. 6
Prošívání materiálů jedno- nebo dvou-jehlovými stroji kontinuálními a diskontinuálními. 6
Přišívání ozdobných materiálů netextilního původu. 5
Vrstvení textilií ručně nebo strojně k dělení řezáním, střiháním, vysekáváním a jinými způsoby. 5
Příprava materiálů - rozkreslování jednoduchého střihového plánu na horní list vrstvy. 5
Našívání a přišívání různých textilních stuh, pruženek. 5
Dělení materiálů řezáním na pásové pile nebo ručními řezacími strojky, vysekáváním vysekávacími stroji. 5
Dělení materiálů z měkkých pěnových, vlákenných aj. materiálů pomocí ručních řezacích strojků. 4
Vycpávání a tvarování šitých výplní čalounění aj. výrobků drcenou nebo řezanou PUR pěnou, PES rounem a jinými plnicími materiály ručně nebo na plnicích strojích. 4
Příprava plnicích materiálů drcením, trháním aj. způsoby. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Textilní a oděvní výroba 31-57-E/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce 3359H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 3159H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Šička interiérového vybavení (31-029-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 2
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 3 Nutné
e21._.0037 technologie plnění polotovarů 3 Nutné
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 Nutné
e21._.0061 systémy a standardy kvality v textilu a oděvnictví 3 Nutné
e21._.0009 základní materiály pro zhotovení polotovaru nebo výrobku netextilního původu, druhy, vlastnosti, vady 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.A.6900 Nakládání s odpadem 3 Nutné
e21.A.1026 Příprava výplňových materiálů, vycpávání a tvarování šitých výplní 3 Nutné
e21.D.1501 Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3 Nutné
e21.D.2113 Volba technologie pro zhotovení výrobků interiérového vybavení 3 Nutné
e21.A.1014 Přípravné práce pro zhotovení výrobků interiérového vybavení 3 Nutné
e21.B.1020 Ruční a strojové dělení dílů výrobků interiérového vybavení 3 Nutné
e21.B.1021 Zhotovování dílů a výrobků interiérového vybavení na šicích a automatických šicích strojích a ruční šití 3 Nutné
e21.B.1022 Žehlení, zažehlování, rozžehlování, podlepování dílů a tepelné tvarování výrobků interiérového vybavení 3 Nutné
e21.A.3141 Provádění montáže a kompletace výrobků interiérového vybavení 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.