Typ JP ID
Specializace 5338

Dozorce depa

Dozorce depa organizuje přístavby hnacích a tažených vozidel na plánovanou údržbu a ostatní druhy oprav.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční a kolejová doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Technik železniční dopravy
Příbuzné specializace: Nádražní, Vozový disponent, Komandující
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování přístavby hnacích a tažných vozidel na plánovanou údržbu a opravu.
 • Řízení práce podřízených pracovníků ve směně.
 • Zodpovědnost za bezpečný a hospodárný posun v obvodu depa kolejových vozidel.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 43236 - Dozorčí přepravy a depa
 • 4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Pracovníci v dopravě a přepravě (CZ-ISCO 4323)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 206 Kč 36 156 Kč 51 939 Kč 28 688 Kč 34 586 Kč 46 619 Kč
Středočeský kraj 22 978 Kč 36 887 Kč 47 116 Kč 26 647 Kč 39 292 Kč 44 539 Kč
Jihočeský kraj 16 649 Kč 37 845 Kč 44 483 Kč 30 188 Kč 37 490 Kč 47 396 Kč
Plzeňský kraj 17 144 Kč 34 315 Kč 47 159 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 178 Kč 37 519 Kč 43 675 Kč - - -
Ústecký kraj 21 095 Kč 35 046 Kč 44 084 Kč 25 574 Kč 32 745 Kč 38 229 Kč
Liberecký kraj 25 801 Kč 36 496 Kč 46 125 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 456 Kč 34 841 Kč 42 375 Kč - - -
Pardubický kraj 24 032 Kč 36 387 Kč 45 207 Kč - - -
Kraj Vysočina 25 998 Kč 36 004 Kč 46 410 Kč 24 003 Kč 31 966 Kč 42 048 Kč
Jihomoravský kraj 21 203 Kč 34 548 Kč 46 037 Kč 25 774 Kč 35 510 Kč 45 445 Kč
Olomoucký kraj 20 686 Kč 34 460 Kč 46 105 Kč 27 723 Kč 34 163 Kč 44 837 Kč
Zlínský kraj 25 779 Kč 35 715 Kč 43 175 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 14 745 Kč 26 904 Kč 42 068 Kč 25 312 Kč 31 973 Kč 38 374 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě 36 597 Kč 35 192 Kč
43236 Dozorčí přepravy a depa 42 743 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kontrola a řízení práce posunovačů, točnařů, výhybkářů, případně jiných provozních zaměstnanců. 6
Organizování, řízení a koordinace odstavování kolejových vozidel v obvodu depa kolejových vozidel. 6
Řízení a výkon posunu a přesunu pro potřebu opravárenských zásahů. 6
Určování pořadí a stanovišť při vystavování na hranice depa. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů obecná příprava 79xxK
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Dozorce depa (37-033-M)

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Odborná způsobilost k příslušným činnostem podle předpisů dopravce nebo Správy železnic, státní organizace

Kompetenční požadavky

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22._.0002 předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace 4 Nutné
h22._.0001 struktura a organizace železniční dopravy a přepravy 4 Nutné
h22._.0003 podmínky přepravy osob a nákladu na železnici 4 Nutné
h22._.0021 zásady a pravidla sestavování vlakových souprav 4 Nutné
h22._.0023 zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě 3 Nutné
h22._.0024 návěstidla a výhybky 3 Nutné
h22._.0025 železniční posun 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.D.1011 Orientace v normách a v technické dokumentaci železničních vozidel 4 Nutné
h22.D.8013 Vedení dokumentace technických prohlídek železničních vozidel 4 Nutné
h22.D.1003 Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel 4 Nutné
h22.Z.1024 Koordinace odstavování kolejových vozidel v obvodu depa 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.