Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 2186

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů seřizuje, obsluhuje a provádí údržbu širokého sortimentu strojů, zařízení a linek.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: obrábění kovů, výroba nástrojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Machine Setter
Nadřízené povolání: Obráběč kovů
Příbuzné specializace: Soustružník kovů, Pomocný pracovník obrábění kovů, Frézař, Vrtař, Brusič kovů, Operátor NC strojů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Seřizování, obsluha a údržba výrobních strojů, zařízení nebo linek, např. obráběcích, textilních, balicích, tavicích a lakovacích.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 72335 - Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení
 • 72333 - Mechanici a opraváři obráběcích strojů
 • 72231 - Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů
 • 72232 - Seřizovači a obsluha konvenčních fréz
 • 72233 - Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení
 • 72234 - Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání
 • 72235 - Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na hoblování
 • 72236 - Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na řezání
 • 72239 - Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)
 • 75231 - Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
 • 7233 - Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení
 • 7223 - Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)
 • 7523 - Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení (CZ-ISCO 7233)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 225 Kč 36 837 Kč 48 514 Kč - - -
Středočeský kraj 25 062 Kč 37 497 Kč 53 233 Kč - - -
Jihočeský kraj 27 410 Kč 33 692 Kč 45 429 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 277 Kč 36 966 Kč 48 481 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 298 Kč 36 960 Kč 50 130 Kč - - -
Ústecký kraj 26 713 Kč 34 043 Kč 46 591 Kč - - -
Liberecký kraj 26 368 Kč 38 059 Kč 50 830 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 524 Kč 33 964 Kč 43 474 Kč - - -
Pardubický kraj 21 562 Kč 32 482 Kč 44 820 Kč - - -
Kraj Vysočina 26 919 Kč 37 355 Kč 47 947 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 942 Kč 33 931 Kč 46 718 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 245 Kč 34 227 Kč 44 956 Kč - - -
Zlínský kraj 24 008 Kč 32 320 Kč 45 986 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 449 Kč 35 318 Kč 46 254 Kč - - -

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (CZ-ISCO 7223)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 27 529 Kč 40 239 Kč 63 789 Kč - - -
Jihočeský kraj 19 383 Kč 32 093 Kč 42 660 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 308 Kč 35 478 Kč 49 595 Kč - - -
Ústecký kraj 27 077 Kč 34 528 Kč 44 788 Kč - - -
Liberecký kraj 24 444 Kč 32 407 Kč 46 831 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 167 Kč 32 485 Kč 61 796 Kč - - -
Pardubický kraj 20 919 Kč 30 936 Kč 42 838 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 326 Kč 31 459 Kč 41 271 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 827 Kč 30 830 Kč 43 252 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 811 Kč 32 355 Kč 48 269 Kč - - -
Zlínský kraj 22 738 Kč 30 983 Kč 44 756 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 235 Kč 32 773 Kč 42 200 Kč - - -

Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků (CZ-ISCO 7523)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 23 773 Kč 29 749 Kč 38 525 Kč - - -
Kraj Vysočina 18 592 Kč 28 888 Kč 37 917 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 34 787 Kč 30 464 Kč
7223 Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 32 759 Kč -
7523 Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 26 013 Kč -
72231 Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů 31 334 Kč -
72232 Seřizovači a obsluha konvenčních fréz 32 621 Kč -
72233 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení 32 830 Kč -
72234 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání 27 724 Kč -
72236 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na řezání 28 736 Kč -
72239 Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 33 325 Kč -
72333 Mechanici a opraváři obráběcích strojů 32 810 Kč -
72335 Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení 37 421 Kč -
75231 Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 24 178 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7223 Seřizovači a obsluha kovoobráběcích strojů http://data.europa.eu/esco/isco/C7223

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zraková zátěž x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž prachem x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru seřizovač textilních strojů, seřizovací práce 2367H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Seřizovač/seřizovačka konvenčních obráběcích strojů (23-066-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.4040 Seřizování výrobních strojů zařízení, linek, přípravků, nářadí a měřidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.C.1021 Předávání pracovních pokynů obsluze seřízených strojů a zařízení, popř. instruktáž obsluhy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.1001 Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.3999 Kontrola výsledků seřizování posuzováním chodu seřízených strojů, zařízení a linek a rozměrů a dalších parametrů na nich vyrobených produktů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.2921 Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro seřizování výrobních strojů, zařízení a linek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.4001 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74._.0091 technologie oprav a seřizování výrobních strojů a linek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0011 strojní mechanismy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0020 základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72._.0041 technologie obrábění kovů 1 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.