Typ JP ID
Povolání 102952

Zámečník

Zámečník vykonává montáž a opravy strojů a zařízení s využitím ručních strojů a nástrojů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Podřízené specializace: Stavební zámečník, Montér kotlář a potrubář, Strojní zámečník, Důlní zámečník, Provozní zámečník, Montér ocelových konstrukcí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Rozměřování a orýsovávání materiálů a strojních součástí.
 • Ruční opracovávání strojních součástí pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, vrtáním a vystružováním.
 • Řezání závitů.
 • Svařování kovů.
 • Sestavování částí strojů a strojních zařízení.
 • Zaškrabávání, zabrušování, vyvažování, slícování, spojování šrouby, nýty, pájení a svařování částí strojů.
 • Vyhledávání závad a stanovování technologie oprav.
 • Provádění běžných, středních a generálních oprav strojů a zařízení.
 • Provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení.
 • Provádění revizí strojů a zařízení.
 • Ošetřování a údržba používaných nástrojů, nářadí, zařízení a dalších pomůcek.
 • Zpracování a sestavování strojních částí, zhotovování přípravků, nástrojů a částí strojů a zařízení ruční úpravou a opracováním s využitím ručních strojů a nástrojů

CZ-ISCO

 • 7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Nástrojaři a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7222)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 13 276 Kč 27 524 Kč 39 042 Kč 21 625 Kč 26 912 Kč 36 411 Kč
Středočeský kraj 14 917 Kč 27 855 Kč 45 953 Kč 19 841 Kč 25 689 Kč 32 658 Kč
Jihočeský kraj 19 380 Kč 27 345 Kč 38 608 Kč 20 036 Kč 24 447 Kč 29 986 Kč
Plzeňský kraj 20 137 Kč 28 241 Kč 42 035 Kč 21 466 Kč 26 068 Kč 32 777 Kč
Karlovarský kraj 19 976 Kč 27 429 Kč 36 934 Kč 18 403 Kč 24 017 Kč 33 982 Kč
Ústecký kraj 13 598 Kč 28 108 Kč 40 984 Kč 19 106 Kč 24 300 Kč 32 391 Kč
Liberecký kraj 21 197 Kč 29 085 Kč 45 969 Kč 20 128 Kč 24 992 Kč 33 161 Kč
Královéhradecký kraj 18 950 Kč 27 413 Kč 37 338 Kč 21 294 Kč 26 853 Kč 31 810 Kč
Pardubický kraj 17 441 Kč 26 677 Kč 38 965 Kč 20 629 Kč 25 324 Kč 31 268 Kč
Kraj Vysočina 17 693 Kč 27 448 Kč 38 666 Kč 20 950 Kč 26 117 Kč 29 358 Kč
Jihomoravský kraj 20 204 Kč 26 972 Kč 37 841 Kč 19 711 Kč 25 446 Kč 31 243 Kč
Olomoucký kraj 19 396 Kč 26 987 Kč 44 587 Kč 19 946 Kč 24 658 Kč 31 544 Kč
Zlínský kraj 19 382 Kč 27 918 Kč 41 469 Kč 19 707 Kč 25 750 Kč 30 841 Kč
Moravskoslezský kraj 21 520 Kč 28 900 Kč 40 123 Kč 16 307 Kč 23 408 Kč 29 451 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci 28 795 Kč 26 084 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Sestavování a uvádění do provozu automatizovaných obráběcích strojů, linek a zařízení, montáž a oživování pružného výrobního systému, automatické linky nebo několika výrobních linek se vzájemnými řídícími vazbami. 7
Provedení úplné kontroly funkčnosti a kvality výroby na montážních a repasních pracovištích včetně kontroly po opravě s případným odstraněním závady po uvedeném odzkoušení a následné vystavení protokolu jakosti, vše za chodu linky v sériové a hromadné výrobě. 7
Sestavování složitých prototypů strojů nebo strojních zařízení podle úplné nebo částečné dokumentace. 6
Osazování a vyvažování hřídelů včetně vedení ložisky a zabudovávání do nových a repasovaných strojů a zařízení. 6
Demontáž, montáž a oprava výměnným způsobem válců a pístů dle třídění včetně lícování pístních kroužků a zkontrolování v bloku válců. 5
Sestavování převodových skříní s kuželovými a šnekovými ozubenými koly a kuličkovými ložisky. 5
Střední opravy automatických obráběcích linek včetně hydraulických ovládacích systémů a servozařízení. 4
Běžné opravy vzduchotechnických zařízení, např. ohřívačů vzduchu, regulačních klapek, chladičů, komorových podavačů, dávkovačů, ventilátorů, dmychadel, mechanických a elektrostatických filtrů a klimatizačních jednotek. 4
Spolupráce při montáži, demontáži, seřizování a výměně uzlů u vybraných strojů a zařízení např. plnících stanic vozů, vibračních posunovačů, rovnacích strojů, drtičů, multiplikátorů, ventilátorů a důlních vrátků. 4
Zaškrabávání dosedacích ploch dvou dílců v přesnosti 6 až 11 bodů na 25 x 25, materiál šedá litina. 3
Běžné opravy všech druhů zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x x
Zátěž chladem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Nástrojař 23-52-H/01
RVP Obráběč kovů 23-56-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství 2355H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zámečník (23-003-H)

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a04 Flexibilita 2
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74._.0091 technologie oprav a seřizování výrobních strojů a linek 3 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 3 Nutné
e71._.0020 základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení 3 Nutné
e74._.0013 točivé stroje (např. kompresory, ventilátory, čerpadla, turbíny apod.), vzduchotechnická zařízení 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72.B.1021 Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích 3 Nutné
e74.A.3040 Svařování kovů 3 Výhodné
e74.A.3010 Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování 3 Nutné
e72.D.1001 Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení 3 Nutné
e72.D.2910 Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí 3 Nutné
e72.D.4004 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 Nutné
e74.A.4010 Provádění údržby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav strojů a zařízení 3 Nutné
e71.A.1008 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním 3 Nutné
e72.A.2015 Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek a přístrojů 3 Nutné
e74.A.2999 Slícování částí strojů a zařízení 3 Nutné
e72.B.1071 Rovnání kovů pod lisem i bez použití lisu pomocí ohřevu 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.