Typ JP ID
Specializace 2041

Provazník

Provazník zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu provaznického zboží.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba látek
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Knitter, Výrobce provazů
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Příbuzné specializace: Přadlák, Textilní mistr, Úpravář textilií, Krajkář, Tiskař textilií, Pracovník jakosti v textilní výrobě, Plsťař, Síťař, Pletař, Tkadlec, Prýmkař, Barvíř textilií, Výrobce netkaných textilií
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Příprava strojů a pomůcek.
 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.
 • Vlastní výroba pomocí provaznických strojů a případné odstraňování vzniklých vad.
 • Síťování a vyvazování.
 • Zaplétání lan, zaplétání ok na lanech i pevnostních s atestem.
 • Výroba lan na šplh a přetah.
 • Obsluha všech pletacích strojů na šňůry a lana.
 • Výroba a zaplétání lan pro lodní dopravu a přepravu břemen.
 • Opravy a označování vad v pleteninách.
 • Navazování přetrhaných a došlých nití popř. přízí.
 • Spojování přetržených textilních lan – možnost vystavení certifikátu – atestu (pevnostní spoj, bezpečnost).
 • Kontrola jakosti, skládání a balení a expedice.
 • Kompletace výrobků.
 • Příprava materiálu pro další zpracování.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.

CZ-ISCO

 • 81599 - Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená
 • 8159 - Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená (CZ-ISCO 8159)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Královéhradecký kraj 21 773 Kč 26 097 Kč 32 036 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 910 Kč 20 697 Kč 31 836 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8159 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená 25 981 Kč -
81599 Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená 26 280 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Ruční síťování. 3
Stáčení (pletení) lan z různých druhů materiálu. 3
Stáčení (pletení) šňůr (prádlové, roletové, konzolové, na síťování apod.). 3
Výroba a zaplétání lan pro lodní dopravu a přepravu břemen. 3
Výroba švihadel - lan na šplh a přetah. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Textilní a oděvní výroba 31-57-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce 3154H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce 3154E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba 3157E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce 3151H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba 3157H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru prýmkař, prýmkařské práce 3155H

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.B.1061 Obsluha strojů na stáčení (pletení) lan a šňůr 3 Nutné
e21.A.1051 Ruční síťování sítí jednoduchým i dvojitým uzlem 3 Nutné
e21.A.1053 Ruční opravy a označování vad v pleteninách provaznických výrobků 3 Nutné
e21.B.4008 Seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a pracovních pomůcek pro výrobu provaznického zboží 3 Nutné
e21.A.6052 Dodávání nití a přízí do strojů na výrobu provaznického zboží, navazování přetrhaných a došlých nití a přízí 3 Nutné
e21.D.3922 Posuzování jakosti surovin pro provaznickou výrobu a jakosti finálních výrobků 3 Nutné
e21.A.3053 Dohotovování některých provaznických výrobků, např. švihadel 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 3 Nutné
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 Nutné
e21._.0032 technologie strojního pletařství 3 Nutné
e21._.0033 technologie výroby netkaných textilií 3 Nutné
e21._.0034 technologie síťování 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 2
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.