Typ JP ID
Specializace 2060

Brusič kovů

Brusič kovů seřizuje a obsluhuje brousicí stroje a provádí práce nutné při broušení kovových součástí, dílů strojů a nástrojů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: obrábění kovů, výroba nástrojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Grinding machine operator, Tool sharpener, Seřizovač brusky kovů, Obsluha brusky kovů
Nadřízené povolání: Obráběč kovů
Příbuzné specializace: Soustružník kovů, Pomocný pracovník obrábění kovů, Frézař, Vrtař, Seřizovač konvenčních obráběcích strojů, Operátor NC strojů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, nastavení na požadované tolerance, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Kontrola používání brusných nástrojů a nastavení tolerance.
 • Řízení stroje pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 72233 - Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení
 • 7223 - Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (CZ-ISCO 7223)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 27 529 Kč 40 239 Kč 63 789 Kč - - -
Jihočeský kraj 19 383 Kč 32 093 Kč 42 660 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 308 Kč 35 478 Kč 49 595 Kč - - -
Ústecký kraj 27 077 Kč 34 528 Kč 44 788 Kč - - -
Liberecký kraj 24 444 Kč 32 407 Kč 46 831 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 167 Kč 32 485 Kč 61 796 Kč - - -
Pardubický kraj 20 919 Kč 30 936 Kč 42 838 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 326 Kč 31 459 Kč 41 271 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 827 Kč 30 830 Kč 43 252 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 811 Kč 32 355 Kč 48 269 Kč - - -
Zlínský kraj 22 738 Kč 30 983 Kč 44 756 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 235 Kč 32 773 Kč 42 200 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7223 Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 32 759 Kč -
72233 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení 32 830 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Broušení dvou a více děr na jedné ose na bruskách na díry v požadované přesnosti. 7
Broušení nebo ostření nástrojů měřených pod mikroskopem v závislosti na úhlu nebo rádiusu. 6
Broušení globoidních ozubení bez ohledu na požadovaný stupeň přesnosti. 6
Broušení nebo ostření nástrojů měřených pod mikroskopem nebo jiným podobným zařízením v přesnosti 0,02 mm a vyšší v závislosti na jiném úhlu nebo rádiusu. 6
Broušení závitů v požadované přesnosti. 6
Broušení globoidního ozubení bez ohledu na stupeň přesnosti. 6
Broušení a ostření více průměrových nebo tvarových operačních nástrojů, broušení nástrojů ve šroubovici od 35 do 45 stupňů, ostření nástrojů s lichým počtem zubů nebo ostření na zub do středu nebo za střed. 5
Broušení kuželů nebo úhlů v závislosti na dalších funkčních rozměrech nebo lícování kuželů na hrotových bruskách a bruskách na díry v přesnosti IT 6. 5
Broušení přímých nebo šikmých ozubení ozubených kol o průměrech nad 500 mm v požadované přesnosti. 5
Broušení čtyř a více ploch na rovinných bruskách v přesnosti podle výkresového požadavku při dodržování rovinnosti, rovnoběžnosti nebo úhlové přesnosti obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Broušení ozubení ozubených kol ve stupni přesnosti IT 7. 5
Ostření operačních nástrojů nebo úprava komunálních nástrojů ve šroubovici v rozsahu 0-34. 4
Ostření operačních nástrojů nebo úprava komunálních nástrojů v přesnosti 0,02 mm na rovinnost nebo 0,06 mm na průměr nebo ostření šroubovice od 0 do 34 stupňů. 4
Broušení na rovinných bruskách, hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 6. 4
Broušení součástí včetně úhlování nebo ostření komunálních nástrojů. 3
Ostření komunálních nástrojů. 3
Broušení a leštění kovových součástek v dílenské toleranci. 3
Broušení na hrotových bruskách a bruskách na díry v požadované přesnosti v lunetě nebo jiném pomocném zařízení. 3
Broušení na bruskách na díry v přesnosti podle výkresového požadavku při dodržování roztečí nebo úhlů, kruhovitosti nebo kolmosti. 3
Superfinišování dílců pro dosažení požadovaného vzhledu. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obráběč kovů 23-56-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Brusič kovů (23-024-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e73.A.4007 Vyvažování brousicích kotoučů 3 Nutné
e73.B.1003 Obsluha brusek 3 Nutné
e72.B.1005 Ostření nástrojů na nástrojových bruskách 3 Nutné
e72.D.7093 Modifikace programů pro CNC brusky 3 Výhodné
e73.B.2014 Obsluha CNC brusek 3 Výhodné
e72.D.1011 Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací 3 Nutné
e72.D.2901 Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním 3 Nutné
e72.D.4004 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 Nutné
e73.D.2800 Volba druhu, tvaru a zrnitosti brusných nástrojů 3 Nutné
e71.A.4003 Upínání brousicích nástrojů, upínání obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích brusek, honovaček a ševingovacích strojů 3 Nutné
e71.A.4033 Ošetřování a údržba různých druhů brusek, honovaček a ševingovacích strojů 3 Nutné
e72.D.2913 Volba postupu práce a technologických podmínek broušení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 3 Nutné
e73._.0044 technologie broušení 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.