Typ JP ID
Povolání 102732

Grafik 3D a 2D

Grafik 3D a 2D provádí výtvarné, umělecké nebo technické práce, potřebné při výrobě animovaného či trikového filmu nebo počítačové grafiky.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: výtvarné umění a design
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výroba 2D kreslené charakterové animace.
 • Výroba 3D charakterové animace.
 • Výroba 3D modelů pro potřeby filmu a architektonických a designových vizualizací.
 • Výroba (rigování) virtuálních 3D loutek pro animovaná audiovizuální díla.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Výroba virtuální filmové 3D loutky pro animovaný film nebo seriál. 9
Výroba 3D/2D layoutu pro animovaný film nebo seriál. 9
Programování a scriptování produkčního pipeline pro animovaný film nebo seriál. 9
Výroba 3D/2D charakterové animace pro animovaný film nebo seriál. 8
Výroba 3D modelu pro animovaný film nebo seriál. 8
Výroba textur 3D modelu pro animovaný film nebo seriál. 8
Nastavení fyzikálních vlastností materiálů ve 3D pro animovaný film nebo seriál. 8
Osvětlení 3D scény pro animovaný film nebo seriál. 8
Rendering 3D scény pro animovaný film nebo seriál. 8
Výroba fází 2D kreslené animace pro animovaný film nebo seriál. 6
Čistokresba 2D kreslené animace pro animovaný film nebo seriál. 6
Výroba linetestu 2D kreslené animace pro animovaný film nebo seriál. 6
Kolorování 2D animace pro animovaný film nebo seriál. 6
Scanování 2D animace pro animovaný film nebo seriál. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média 8204R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Grafický design 82-41-M/05
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241L
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241N
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • 3D charakterový animátor (82-022-N)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m15.D.1617 Výroba layoutu - animační příprava pro 3D animaci 6 Nutné
m15.D.1618 Výroba klíčových póz 3D animace - blocking 6 Nutné
m15.D.1620 Výroba kreslené klíčové animace - key animation 6 Nutné
m15.D.1626 Výroba animační přípravy - layout kreslené animace 6 Nutné
m15.D.1646 Výroba 3D modelu 6 Nutné
m15.D.1654 Výroba digitální 3D loutky 6 Nutné
m15.D.1657 Výroba textur 3D modelu 6 Nutné
m15.D.1658 Osvětlování a renderování 3D scén 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m15._.0060 technologie výroby 3D animace 6 Nutné
m15._.0059 technologie výroby 2D kreslené animace 6 Nutné
m15._.0058 2D a 3D grafické počítačové programy 6 Nutné
m15._.0057 grafické a video vstupní a výstupní počítačové formáty 6 Nutné
k11._.0006 fyzika, biomechanika a anatomie lidské postavy 6 Nutné
j21._.0009 programování a scriptování 6 Nutné
m11._.0005 základy kresby a malby 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a03 Kreativita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a07 Samostatnost 3
a11 Aktivní přístup 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.