Typ JP ID
Specializace 2059

Sklář technického skla

Sklář technického skla zhotovuje výrobky z technického skla.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Sklofoukač, Glass kiln and related machine operator
Nadřízené povolání: Sklář
Příbuzné specializace: Sklář lisovaného skla, Sklář dutého skla,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zhotovování výrobků z technického skla, např. zkumavek, kapilár, skleněného potrubí, armatur.
 • Zatavování výrobků ohněm včetně seřizování ohně.
 • Seřizování, ošetřování, údržba a drobné opravy sklářských strojů a zařízení.

CZ-ISCO

 • 81811 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla
 • 8181 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin (CZ-ISCO 8181)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 25 033 Kč 29 769 Kč 41 344 Kč - - -
Jihočeský kraj 26 747 Kč 33 670 Kč 40 459 Kč - - -
Karlovarský kraj 18 198 Kč 34 874 Kč 44 682 Kč - - -
Ústecký kraj 25 873 Kč 36 026 Kč 49 371 Kč - - -
Liberecký kraj 21 118 Kč 29 864 Kč 38 625 Kč - - -
Královéhradecký kraj 17 119 Kč 35 908 Kč 43 702 Kč - - -
Pardubický kraj 32 980 Kč 36 222 Kč 40 892 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 383 Kč 32 537 Kč 41 454 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8181 Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin 33 326 Kč -
81811 Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla 34 948 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Roztáčení hrdel NZ 50 mm a více o objemu nad 10 l a o objemu nad 5 l za tepla u pece. 7
Nabírání skloviny s dvojitým náběrem a lisování (např. koncovek ISO o DN nad 300 mm, ČSN o DN nad 400 mm apod.). 7
Tvarování výrobků (např. lahví, baněk, válců apod. o objemu nad 10 l, oblouků, kolen, S-kusů, T-kusů o DN nad 100 mm). 7
Zhotovování složitých prototypových přístrojů a navrhování polotovarů, technických přípravků a pracovních postupů. 7
Zhotovování náročných výrobků z křemenného skla (např. Dewarových nádob). 7
Výroba náročných přístrojů a aparatur (např. vícestupňových vývěv, destilačních kolon a hlav, chladičů o DN od 200 mm apod.). 7
Tvarování baněk a elektronek ze zátavových skel o toleranční tloušťce stěny 0,3 mm a o objemu nad 5 l. 7
Roztáčení hrdel NZ 50 a více o objemu od 5 l do 10 l. 6
Nabírání a lisování středně náročných výrobků, např. asférických zrcadel o průměru nad 300 mm, koncovek ISO o průměru do 250 mm a ČSN o DN do 300 mm apod. 6
Tvarování výrobků (např. lahví, baněk, válců apod. o objemu od 2 l do 10 l, oblouků, kolen, S-kusů, T-kusů o DN do 80 mm apod.). 6
Zhotovování středně náročných výrobků z křemenného skla (např. chladičů). 6
Natavování koncovek na potrubí o DN od 300 mm a o délce nad 1 m. 6
Výroba středně náročných přístrojů a aparatur (např. Dewarových nádob, automatických byret, složitých chladičů, destilačních a refluxních hlavic, míchadel apod.). 6
Foukání měřidel více fyzikálních hodnot. 6
Foukání vícekontaktních teploměrů. 6
Foukání a tvarování slabostěnných a silnostěnných odlivek všech velikostí bez trhané síly. 5
Roztáčení hrdel mimo NZ 29 o objemu do 1 l a NZ 50 a více o objemu do 5 l. 5
Tvarování výrobků (např. lahví, baněk, válců apod.) o objemu do 2 l. 5
Nabírání skloviny na píšťalu a předtvarování baňky pro výrobky o objemu nad 75 l. 5
Natavování koncovek na potrubí o DN od 300 mm, o délce 1 m a o DN od 150 mm do 250 mm a o délce nad 1 m. 5
Výroba méně náročných přístrojů a aparatur (např. jednoduchých chladičů, přestupníků, kolon, nástavců, skleněných topných hadů, kohoutů vakuových, přímých a trojcestných o DN od 40 mm apod.). 5
Foukání přímých technických teploměrů do délky 1 500 mm. 5
Nabírání a lisování méně náročných výrobků (např. vodoznaků, odlehčených zátek, dezinfekčních misek apod.). 5
Nabírání skloviny na píšťalu a předtvarování baněk pro výrobky o objemu do 100 ml a o objemu nad 3 l do 75 l. 4
Roztáčení hrdel na NZ 29 o objemu do 1 l, NZ 45 a více či KZ 40 a více na trubce. 4
Natavování koncovek na potrubí o DN od 150 mm do 250 mm, o délce do 1 m a o DN do 100 mm a o délce nad 1 m. 4
Výroba jednodušších přístrojů a aparatur (např. dělicích nálevek, butyrometrů, pyknometrů, baněk s několika nátavy, kohoutů přímých a trojcestných o DN do 25 mm apod.) a příprava a výroba dílů pro složitější přístroje (např. kolony, předlohy, nástavce, zátavy frit apod.). 4
Foukání dělených pipet o objemu od 5 do 200 ml ručně i na strojním zařízení. 4
Nabírání skloviny na píšťalu a předtvarování baněk pro výrobky o objemu od 100 ml do 3 l. 3
Natavování koncovek na potrubí o DN do 100 mm a o délce do 1 m. 3
Strojní zpracovávání výrobků náročných na přesnost (např. odměrných válců, šroubovic apod.). 3
Roztáčení zábrusů o NZ do 34 a o KZ DN do 25 mm na trubce. 3
Zhotovování užitkových teploměrů s nádobkou foukanou z kapiláry. 3
Výroba jednoduchých přístrojů (např. promývaček, kvasných zátek, frakčních baněk a spojovacích dílů o velikosti do NZ 29). 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 28-58-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce 2858H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Sklář pro technické sklo (28-012-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61._.0031 sklářské suroviny, jejich vlastnosti 3 Nutné
e61._.0035 technologie výroby a zpracování technického skla 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61.B.2003 Obsluha programovatelných zařízení ve výrobě technického skla 3 Nutné
e61.A.1011 Foukání výrobků z technického skla 3 Nutné
e61.A.4003 Ošetřování a údržba zařízení a pomůcek pro výrobu technického skla 3 Nutné
e61.D.1001 Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla 3 Nutné
e61.D.2913 Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě technického skla 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.