Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101853

Strojvedoucí papírenského stroje

Strojvedoucí papírenského stroje obsluhuje papírenský stroj z velínu i místně.

Odborný směr: Výroba a zpracování papíru
Odborný podsměr: výroba papíru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Papírník
Příbuzné specializace: Strojník papírenského stroje, Papírenský přípravář, Strojník rozvlákňování,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Odpovědnost za řízení procesu výroby papíru na papírenském stroji.
 • Odpovědnost za obsluhu papírenského stroje.
 • Řízení činností při najíždění, odstavování nebo poruše papírenského stroje.
 • Kontrola provozu a stavu papírenského stroje.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Čištění papírenského stroje a úklid provozních prostor.

CZ-ISCO

 • 31399 - Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení
 • 3139 - Operátoři velínů jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Operátoři velínů jinde neuvedení (CZ-ISCO 3139)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 958 Kč 39 192 Kč 48 157 Kč - - -
Ústecký kraj 22 100 Kč 25 173 Kč 36 773 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3139 Operátoři velínů jinde neuvedení 30 372 Kč -
31399 Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení 38 852 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3139 Operátoři velínů a zařízení jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C3139

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství 2341L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství 2355E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství 2355H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie 2842L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru automatizace ve strojírenství 2342M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba 2343L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení 2344L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obsluha strojů a zařízení 2346L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru polygrafie 3441L

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz řidiče (obsluhy) manipulačních vozíků s vlastním pohonem - odborná způsobilost podle ČSN 26 8805

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e41.D.8110 Vedení provozní dokumentace papírenské výroby 1 CompetenceSuitabilityEnum.1
e41.B.1002 Regulace sušících plstěnců navíjecího zařízení, včetně zavádění papíru u papírenského stroje. 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41.B.4001 Seřizování a údržba papírenských strojních zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e41.D.3901 Posuzování hodnot parametrů výrobního procesu při výrobě papíru, kartonů a lepenek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41.B.1017 Obsluha papírenských strojů ve výrobě vybraných druhů papíru, vícevrstvých kartonů a lepenek. 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41.B.2012 Řízení výroby různých druhů papíru, kartonů a lepenek na papírenských strojích s dálkovým řízením z panelů nebo velínů. 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41.B.2020 Dálkové řízení odvodňovacího stroje a sušicího stroje ve výrobě a zpracování papíru. 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e41._.0022 technologie výroby papíru, kartonů a lepenek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.