Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30282

Specialista kapitálových obchodů

Specialista kapitálových obchodů vykonává odborné činnosti v oblasti finančních kapitálových a majetkových transakcí.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Insurance or reinsurance broker, Pojišťovací makléř
Nadřízené povolání: Bankovní specialista
Příbuzné specializace: Specialista rozvoje bankovních obchodů, Dealer, Specialista analýzy finančního trhu, Specialista úvěrových rizik, Specialista bankovních strategií, Makléř, Specialista devizových obchodů, Specialista systému platebních karet, Specialista metodik bankovních hotovostních operací
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a realizace investiční a majetkové strategie.
 • Zpracování dokumentací o finančních operacích a obchodních transakcích.
 • Provádění průzkumu kapitálových trhů.
 • Koordinace a zajišťování činností spojených s řízením portfolia investic na kapitálovém a peněžním trhu s řízením likvidity společnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 24131 - Metodici a analytici finančního trhu
 • 2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 2413)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 259 Kč 56 941 Kč 110 675 Kč - - -
Středočeský kraj 35 387 Kč 49 347 Kč 90 495 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 397 Kč 49 122 Kč 83 228 Kč - - -
Plzeňský kraj 36 591 Kč 50 548 Kč 82 644 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 205 Kč 47 945 Kč 73 689 Kč - - -
Ústecký kraj 32 606 Kč 46 059 Kč 77 978 Kč - - -
Liberecký kraj 27 192 Kč 44 998 Kč 82 148 Kč - - -
Královéhradecký kraj 33 307 Kč 51 047 Kč 90 452 Kč - - -
Pardubický kraj 34 016 Kč 48 922 Kč 83 964 Kč - - -
Kraj Vysočina 33 761 Kč 44 365 Kč 74 063 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 568 Kč 46 251 Kč 76 173 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 133 Kč 36 772 Kč 60 296 Kč - - -
Zlínský kraj 30 091 Kč 44 612 Kč 84 136 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 431 Kč 41 177 Kč 71 542 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 54 408 Kč 48 535 Kč
24131 Metodici a analytici finančního trhu 70 548 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxT

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti investičního zprostředkovatele (osvědčení o registraci) podle § 30 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i13.D.6451 Zpracovávání analýz vývoje kapitálového a peněžního trhu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.8450 Vedení požadovaných agend a evidencí (dokumentace o finančních operacích a obchodních transakcích na kapitálových trzích apod. ) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.8459 Provádění průzkumu kapitálových a finančních trhů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.C.2451 Realizace investičních záměrů společnosti v oblasti investování na kapitálových trzích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.2451 Koordinace činností ovlivňujících vývoj portfolia na kapitálových trzích a činností majících vliv na vývoj likvidity společnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0033 bankovní účetnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i11._.0034 bankovní controlling 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i13._.0043 finanční trhy, makléřská činnost 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13._.0044 principy obchodování s cennými papíry 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13._.0045 kapitálové trhy, makléřská činnost 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0046 investiční bankovnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0022 právo v oblasti finančních a kapitálových trhů 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.