Typ JP ID
Povolání 102752

Dělník v koželužské výrobě

Dělník v koželužské výrobě vykonává odborné i přípravné práce při výrobě usní.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: činění a úprava usní a kožešin
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Koželužský dělník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek v koželužské výrobě.
 • Příprava a seřízení obuvnických i koželužských strojů a zařízení.
 • Obsluha obuvnických i koželužských strojů a zařízení.
 • Údržba a ošetřování obuvnických i koželužských strojů a zařízení.
 • Příprava surovin pro výrobu usní nebo kožešin.
 • Příprava roztoků pro činění kožešin nebo kůží.
 • Činění kožešin nebo kůží.
 • Finální úpravy po činění.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Údržba koželužských strojů, mazání, čištění, seřizování. 4
Obsluha koželužských strojů. 4
Třídění a výběr surovin. 4
Stanovení a provádění technologického postupu výroby holiny. 4
Činění kůží - námok, loužení, odchlupování, mízdření, omykání, štípání, kruponování, moření. 4
Úprava usní - napínání, sušení, barvení, mazání, měkčení, broušení, stříkání, žehlení. 3
Třídění odpadu z kůží. 3
Měření a balení usní. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž chladem x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kožešník, kožešnické práce 3253H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Krejčí 31-58-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce 3255E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce 3255H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 3159H

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24.B.1021 Obsluha koželužských strojů a zařízení 2 Nutné
e24.D.2920 Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožedělných výrobků 2 Nutné
e24.A.2013 Výroba a opracování holiny (námok, loužení, odchlupování, mízdření, odmykání, štípání, kruponování, moření ad.) 2 Výhodné
e24.A.2014 Činění kožešin a usní včetně přípravy roztoků 2 Výhodné
e24.A.2015 Úprava a zpracování kožešin nebo usní po činění (napínání, sušení, barvení, mazání, měkčení, broušení, stříhání, žehlení ad.) 2 Nutné
e24.B.4002 Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24._.0003 kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 2 Nutné
e24._.0043 technologie zpracování kožešin 2 Nutné
e24._.0044 technologie činění (vydělávání) a zušlechťování kožešin 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a04 Flexibilita 2
a06 Výkonnost 2
a07 Samostatnost 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.