Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5459

Taneční pedagog

Taneční pedagog připravuje studenty uměleckých škol a členy tanečních a baletních souborů na umělecké a technické zvládnutí tanečních a baletních rolí.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: tanec
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Prohlubování technické a interpretační úrovně tanečníků vedením baletních a tanečních tréninků.
 • Pedagogické vedení při výuce tance na různých stupních tanečně nebo umělecky zaměřených škol.
 • Hodnocení výkonů umělců při představeních a následná spolupráce při odstraňování zjištěných interpretačních nedostatků.
 • Příprava umělců na technické zvládnutí baletního nebo tanečního díla.
 • Odborné vedení umělců při zkouškách.
 • Vedení konkurzních tréninků.
 • Spolupráce při udržování dobré fyzické a zdravotní kondice členů tanečních a baletních souborů.
 • Příprava tréninků z hlediska metodiky a specifiky sólistů i souboru, se kterými pedagog pracuje.
 • Odborná příprava a rozvoj vědomostí potřebných pro kvalifikovanou pedagogickou činnost s tanečními umělci.

CZ-ISCO

 • 23550 - Lektoři a učitelé umění na ostatních školách
 • 2355 - Lektoři a učitelé umění na ostatních školách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Lektoři a učitelé umění na ostatních školách (CZ-ISCO 2355)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 38 280 Kč 44 589 Kč 51 466 Kč
Středočeský kraj - - - 36 243 Kč 42 567 Kč 48 866 Kč
Jihočeský kraj - - - 36 746 Kč 43 756 Kč 50 541 Kč
Plzeňský kraj - - - 38 185 Kč 44 153 Kč 49 552 Kč
Ústecký kraj - - - 36 861 Kč 43 144 Kč 47 447 Kč
Liberecký kraj - - - 37 329 Kč 43 345 Kč 47 231 Kč
Královéhradecký kraj - - - 35 394 Kč 39 942 Kč 44 861 Kč
Pardubický kraj - - - 36 818 Kč 44 019 Kč 50 811 Kč
Jihomoravský kraj - - - 36 244 Kč 42 258 Kč 49 320 Kč
Olomoucký kraj - - - 37 173 Kč 43 467 Kč 50 035 Kč
Zlínský kraj - - - 40 068 Kč 46 825 Kč 58 877 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 35 616 Kč 42 905 Kč 49 253 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2355 Lektoři a učitelé umění na ostatních školách - 42 886 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2355 Lektoři umění http://data.europa.eu/esco/isco/C2355

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Duševní zátěž x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x x
Zátěž hlukem x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru taneční umění 8202T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru taneční umění 8202R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru tanec 8246N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.D.3012 Posuzování tanečních výkonů a odhalování nedostatků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.1017 Příprava tréninků z hlediska metodiky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.6026 Udržování taneční úrovně tanečníků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14._.0004 tanec a balet 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0016 výuka uměleckých disciplin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.