Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100860

Montér střešních hydroizolací

Montér střešních hydroizolací zhotovuje a opravuje hydroizolační vrstvy střešního pláště.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Montér hydroizolací
Příbuzné specializace: Montér hydroizolací spodní stavby,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro zhotovování střešních hydroizolací.
 • Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů pro střešní hydroizolace.
 • Položení separační vrstvy mezi záklopem a hydroizolační střešní fólií.
 • Provedení izolací střech proti srážkové vodě lepením nebo jinou technologií izolačních vrstev, nátěry, stěrkami, nástřiky nebo umělohmotnými izolačními pásy, fóliemi a izolačními deskami.
 • Opracování proniků střešním pláštěm nebo izolačním souvrstvím ze všech druhů izolačních materiálů nebo při jejich kombinaci.
 • Vkládání různých tepelně izolačních materiálů včetně parotěsných zábran do hydroizolačních souvrství střech.
 • Ukončení střešních fólií po odvodu střechy nakotvením poplastovaného plechu.

CZ-ISCO

 • 71240 - Izolatéři
 • 7124 - Izolatéři

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7124 Izolatéři http://data.europa.eu/esco/isco/C7124

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Práce ve výškách x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru izolatér, izolatérské práce 3653H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Pokrývač 36-69-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxE
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru pokrývač, pokrývačské práce 3669H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér/montérka hydroizolací plochých střech (36-038-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.2125 Opracování konstrukčních detailů plochých střech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1092 Čtení stavebních výkresů a dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3347 Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.6018 Příprava izolačních materiálů pro provádění hydroizolací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.3051 Provádění hydroizolací střech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.2006 Návrh pracovních postupů, nářadí, pracovních pomůcek a materiálů pro montáže a opravy hydroizolací střech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.5015 Výpočet ploch střech a potřeby materiálů pro hydroizolace střech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1161 Zhotovování podkladu pod krytiny včetně pojistné hydroizolace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1250 Dilatování izolačních soustav v místech dilatací stavebních konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g13._.0076 technologie provádění stavebních izolací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0015 střešní konstrukce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0026 střešní krytiny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e63._.0010 materiály pro stavební izolace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0057 předpisy a technické normy ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 0
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.