Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 259

Stavěč dekorací

Stavěč dekorací provádí montáže a demontáže dekorací včetně obsluhy určené jevištní mechanizace.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: výtvarné umění a design
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zakládání, zhotovování a montáž staveb scénických dekorací a výprav v exteriérech a interiérech.
 • Zhotovování vnitřního vybavení staveb scénických dekorací podle představ výtvarníka.
 • Stavění a vypínání cirkusového stanu.
 • Sestavování manéžových klecí při představení včetně tunelů pro příchod a odchod šelem.
 • Provádění běžné údržby a drobných oprav dekorací.
 • Práce podle požadavků inscenátorů při zkouškách.

CZ-ISCO

 • 71194 - Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb)
 • 7119 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (CZ-ISCO 7119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 17 766 Kč 33 600 Kč 46 768 Kč 22 825 Kč 27 781 Kč 36 906 Kč
Středočeský kraj 15 548 Kč 28 771 Kč 36 702 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 135 Kč 30 784 Kč 40 437 Kč 16 009 Kč 29 212 Kč 35 726 Kč
Plzeňský kraj - - - 20 733 Kč 30 225 Kč 41 930 Kč
Karlovarský kraj 17 703 Kč 25 975 Kč 31 910 Kč - - -
Ústecký kraj - - - 23 351 Kč 27 004 Kč 34 940 Kč
Pardubický kraj - - - 24 417 Kč 28 659 Kč 38 440 Kč
Jihomoravský kraj 16 161 Kč 24 178 Kč 36 708 Kč 22 632 Kč 27 196 Kč 35 980 Kč
Olomoucký kraj - - - 23 595 Kč 27 761 Kč 34 743 Kč
Zlínský kraj - - - 22 095 Kč 25 862 Kč 32 682 Kč
Moravskoslezský kraj 16 277 Kč 28 478 Kč 38 551 Kč 20 695 Kč 25 510 Kč 34 283 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 28 309 Kč 27 753 Kč
71194 Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) 26 256 Kč 25 925 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7119 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby a v příbuzných oborech jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C7119

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zátěž vibracemi x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Tesař 36-64-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce 3664H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Truhlář 33-56-H/01
RVP Tesařské práce 36-64-E/01
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce 3664E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.D.3521 Posuzování stability a bezpečnosti scénických dekorací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.2521 Provádění povrchových úprav a natírání scénických dekorací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.3521 Montáž praktikáblů, schodišť, oken, dveří a dalších jevištních prvků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.3522 Montáž konstrukcí historických, fantastických, pohádkových i supermoderních staveb (např. hrady, mlýny, kosmodromy, rakety, vagóny, zříceniny, atd.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.3523 Stavění cirkusového stanu s použitím speciálních kladkostrojů na vytahování a vypínání cirkusového stanu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.3524 Sestavování rekvizit pro přízemní a vzdušná čísla podle instrukcí artistů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.3525 Sestavování manéžových klecí při představení včetně tunelů pro příchod a odchod šelem 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m14.A.3526 Provádění tesařských nástaveb na různé objekty 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.3527 Zhotovování kinetických doplňků scénických dekorací (např. otevírání skal, pohyb nadpřirozených bytostí, zřícení budovy, atd.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.B.4521 Obsluha jevištní mechanizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m12._.0021 scénografie, divadelní a filmové dekorace 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0035 technologie tesařských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0011 strojní mechanismy 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 0
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 0
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 0
4.4 Kompetence k řešení problémů 0
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.