Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 240

Umělecký čalouník a dekoratér

Umělecký čalouník a dekoratér zhotovuje a upravuje nejnáročnější uměleckořemeslné čalounické výrobky podle výtvarných návrhů, individuální čalounické výrobky a originální dekorace interiérů při použití různých materiálů (např. textil, useň, kožešina apod.).

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nábytkářské a truhlářské práce
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Artist-upholsterer, Upholsterer and decorator, der Kunsttapezierer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckého záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace, rozpočtu.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckého výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckého výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných čalouněných a dekoračních výrobků.
 • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných čalouněných a dekoračních výrobků.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných čalouněných a dekoračních výrobků.

CZ-ISCO

 • 73180 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů
 • 7318 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7318 Řemeslníci pracující s textilem, kůží a příbuznými materiály (tradiční lidová tvorba) http://data.europa.eu/esco/isco/C7318

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Celková fyzická zátěž x x x
Zátěž prachem x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce 3359H

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.A.1074 Potahování čalounění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.1003 Strojové šití a prošívání čalounění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1072 Tvarování jednotlivých výplňových dílů pro čalounění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.3031 Sestavování a sesazování dekoratérských vzorů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.2911 Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování čalounění a interiérových dekorací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.1002 Orientace v podkladech a technické dokumentaci pro zhotovování čalounění a interiérových dekorací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.5002 Výpočty rozměrů a tvarů pro čalounění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.2943 Posuzování kvality čalounických materiálů a výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1077 Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce čalounění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.7005 Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1073 Střihání a řezání čalounických materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1075 Ruční čalounění křesel, ušáků a pohovek, replik slohových čalouněných výrobků a dekorací za použití kůže, koženky, plyše, brokátu a jiných potahových materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1076 Zhotovování a připevňování ozdob čalounění a interiérových dekorací (např. řasení, lemování, knoflíky, třapce, paspule aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13._.0008 uměleckořemeslné zpracování textilu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0003 kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0033 technologie výroby netkaných textilií 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e21._.0036 technologie čalounění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin
 • Závažná onemocnění páteře
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Poruchy vidění
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Tinnitus
 • Chronické záněty středouší
 • Poruchy sluchu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.