Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103497

Pracovník výroby dřevostaveb

Pracovník výroby dřevostaveb vyrábí pomocí ručního a strojního nářadí dřevostavby s rámovou konstrukcí, skeletovou konstrukcí, masivní bloky dřevostaveb, roubenky a sruby.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: dřevařská prvovýroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Tesař, Truhlář, Srubař, Roubenkář
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba pracovních postupů, prostředků a metod při výrobě dřevostaveb.
 • Výběr a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků.
 • Technologická příprava řeziva sušením.
 • Obrábění a úprava materiálů ručními, elektrickými a pneumatickými stroji.
 • Strojní obrábění řeziva na dřevoobráběcích strojích.
 • Obsluha rámových, pásových a kotoučových pil na zpracování dřeva a dřevařských polotovarů.
 • Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace.
 • Spojování jednotlivých konstrukčních prvků spojovacími prostředky.
 • Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků dřevostaveb.
 • Prefabrikace nosných rámových koster.
 • Povrchová úprava a impregnace stavebních prvků ochrannými látkami.
 • Údržba a seřizování dřevoobráběcích strojů.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb.
 • Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb.

CZ-ISCO

 • 71151 - Tesaři
 • 71152 - Stavební truhláři
 • 7115 - Tesaři a stavební truhláři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Tesaři a stavební truhláři (CZ-ISCO 7115)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 16 766 Kč 23 774 Kč 27 602 Kč - - -
Zlínský kraj 23 326 Kč 27 850 Kč 33 165 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7115 Tesaři a stavební truhláři 27 304 Kč 30 221 Kč
71151 Tesaři 27 420 Kč 29 670 Kč
71152 Stavební truhláři 23 995 Kč 30 901 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7115 Tesaři a stavební truhláři http://data.europa.eu/esco/isco/C7115

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Tesař 36-64-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce 3664H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Truhlář 33-56-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce 3664E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracovatel dřeva 4157H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb 3357E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Výrobce/výrobkyně roubenek a srubů (33-045-H)
 • Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb (33-043-H)
 • Výrobce/výrobkyně rámových dřevostaveb (33-044-H)
 • Výrobce/výrobkyně skeletových dřevostaveb (33-046-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31.D.2101 Volba a kontrola materiálů, polotovarů při obsluze dřevařských strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.A.1004 Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.B.1035 Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.4001 Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1028 Výroba jednotlivých částí masivních bloků dřevostaveb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3250 Spojování jednotlivých konstrukčních prvků dřevostaveb spojovacími prostředky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3247 Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků rámových dřevostaveb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.A.2033 Impregnace stavebních prvků dřevostaveb a povrchová úprava nátěrovými hmotami 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.8011 Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31._.0010 druhy dřevostaveb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0009 materiály na bázi dřeva, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0007 technologie výroby a montáže dřevostaveb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0035 technologie tesařských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0042 technologie stavebně truhlářských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0004 technologie výroby dřevařských polotovarů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0044 technologie lakýrnických a natěračských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0011 technické kreslení ve výrobě a montáži dřevostaveb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e32._.0050 hydrotermická úprava a ochrana dřeva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.