Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101699

Celní deklarant

Celní deklarant zajišťuje v organizaci komplexní správu celních dokladů a komunikaci s příslušnými orgány veřejné správy.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: administrativní činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Celní specialista, Logistický specialista, Disponent dopravy, Logistic Specialist, Logistic Assistant, Customs Officer
Nadřízené povolání: Administrativní pracovník
Příbuzné specializace: Firemní recepční, Asistent
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vystavování celních dokladů.
 • Kontrola přepravních dokladů.
 • Ověřování správnosti deklarovaných zásilek.
 • Kontrola dodržování celních předpisů.
 • Vedení evidence a archivace celních dokladů.
 • Vystavování a evidence faktur.
 • Sledování zásilek.
 • Jednání s příslušnými úřady veřejné správy.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Zpracování objednávek obchodních partnerů.
 • Příprava pravidelných zpráv (hlášení), měsíčních výkazů apod.

CZ-ISCO

 • 33313 - Celní deklaranti
 • 3331 - Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti (CZ-ISCO 3331)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 30 131 Kč 40 839 Kč 66 149 Kč - - -
Středočeský kraj 29 962 Kč 39 928 Kč 66 304 Kč - - -
Jihočeský kraj 27 669 Kč 38 189 Kč 59 854 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 412 Kč 38 239 Kč 52 388 Kč - - -
Karlovarský kraj 28 049 Kč 34 751 Kč 59 177 Kč - - -
Ústecký kraj 22 598 Kč 35 528 Kč 56 993 Kč - - -
Liberecký kraj 24 854 Kč 41 114 Kč 66 021 Kč - - -
Královéhradecký kraj 27 158 Kč 34 773 Kč 50 896 Kč - - -
Pardubický kraj 25 239 Kč 34 869 Kč 52 404 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 584 Kč 35 499 Kč 64 685 Kč - - -
Jihomoravský kraj 27 040 Kč 35 746 Kč 56 359 Kč - - -
Olomoucký kraj 26 509 Kč 35 760 Kč 60 865 Kč - - -
Zlínský kraj 22 532 Kč 31 199 Kč 48 922 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 518 Kč 36 343 Kč 53 563 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3331 Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti 37 706 Kč 33 699 Kč
33313 Celní deklaranti 32 779 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3331 Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti http://data.europa.eu/esco/isco/C3331

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů doprava a spoje 37xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Celní deklarant/deklarantka (63-019-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.C.2123 Vyřizování reklamací k propuštění zboží do celních režimů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.2124 Komplexní zajišťování celního řízení včetně zajišťování formalit na celním úřadu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.2126 Zastupování před orgány celní a finanční správy v souvislosti s celním řízením 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3134 Kontrola dodržování celních předpisů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8122 Vystavování celních dokladů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.1008 Administrace celních formalit 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.1007 Orientace v celních a souvisejících daňových předpisech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.2303 Orientace v účetních dokladech a jejich evidenci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i33._.0002 účetní doklady a jejich evidence 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0062 celní předpisy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0099 postupy administrace celních dokladů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.