Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30000

Pedagog volného času

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Pedagog volného času zajišťuje tvorbu obecných forem a metod výchovy a vzdělávání v oblasti volného času dětí, mládeže nebo dospělých. Provádí specifická pedagogická vyšetření.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: základní, střední a vyšší vzdělávání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Vychovatel, Sociální pedagog
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Publikační činnost.
 • Zajišťování metodické a specializované poradenské činnosti.
 • Tvorba výchovně vzdělávacích dokumentů a preventivních programů.
 • Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost.
 • Koordinace aplikování speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod.
 • Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření.
 • Stanovování a aplikace diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech.
 • Spolupráce s odbornými pracovníky (pediatry, neurology, psychiatry a psychology).

CZ-ISCO

 • 23594 - Pedagogové volného času
 • 2359 - Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení (CZ-ISCO 2359)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 32 756 Kč 37 728 Kč 48 622 Kč
Středočeský kraj - - - 32 683 Kč 37 712 Kč 49 019 Kč
Jihočeský kraj - - - 33 384 Kč 37 758 Kč 46 122 Kč
Plzeňský kraj 26 939 Kč 43 764 Kč 68 681 Kč 32 860 Kč 37 663 Kč 47 746 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 673 Kč 38 657 Kč 50 622 Kč
Ústecký kraj 27 584 Kč 40 870 Kč 59 463 Kč 32 744 Kč 37 929 Kč 47 305 Kč
Liberecký kraj - - - 32 023 Kč 38 014 Kč 45 790 Kč
Královéhradecký kraj - - - 32 413 Kč 37 411 Kč 45 734 Kč
Pardubický kraj - - - 33 500 Kč 37 493 Kč 44 969 Kč
Kraj Vysočina - - - 32 588 Kč 38 116 Kč 48 193 Kč
Jihomoravský kraj 25 724 Kč 35 107 Kč 68 855 Kč 31 819 Kč 37 157 Kč 47 051 Kč
Olomoucký kraj - - - 32 079 Kč 37 588 Kč 47 357 Kč
Zlínský kraj - - - 31 579 Kč 37 367 Kč 45 375 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 32 955 Kč 38 110 Kč 48 076 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2359 Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení 36 319 Kč 37 563 Kč
23594 Pedagogové volného času - 37 822 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru sociální péče 7502T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru pedagogika 7501T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti psychologie 77xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.C.6141 Organizace dětských her a dalších činností 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6128 Vedení výchovy se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby dětí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2511 Tvorba obecných metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2513 Tvorba programů integrace a inkluze dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2514 Vytváření programů sociální rehabilitace pro zdravotně postižené 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.4511 Provádění pedagogických vyšetření 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.6511 Diagnostika studijních předpokladů dětí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6811 Používání speciálních metod pro kompenzaci příslušného postižení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6812 Provádění psychoterapie ve skupině dětí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6813 Podpora rozvoje osobnosti postiženého dítěte rozvíjením těch jeho schopností a dovedností, v nichž je předpoklad, že by mohl být úspěšný 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6821 Provádění protidrogové prevence 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6822 Provádění multikulturní výchovy 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6823 Provádění výchovy proti šikaně 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.D.6521 Analyzování účinnosti vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41._.0001 obecná pedagogika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0021 řešení výchovných problémů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0022 řešení studijních problémů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0023 protidrogová prevence 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0024 multikulturní výchova 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0025 výchova proti šikaně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0007 speciální pedagogika, defektologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0065 výchova a vzdělávání dětí se smyslovými vadami 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j42._.0001 didaktika a didaktická technika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0002 hodnocení, testování a měření ve vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0003 pedagogické projektování a vývoj kurikula 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0005 sociální pedagogika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0011 psychodiagnostika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0021 školní a pedagogická psychologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.