Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103116

Pracovník bezpečnostního dohledového centra informačních systémů

Pracovník bezpečnostního dohledového centra informačních systémů zajišťuje nepřetržitý dohled nad informační bezpečností informačních systémů. Při výkonu práce vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci a její dokumentaci podle platné legislativy.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: technické bezpečnostní služby
Další odborné podsměry: údržba a správa IT
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sledování a průběžné vyhodnocování výstupů ze systémů pro sledování stavu kybernetické bezpečnosti.
 • Monitorování a analýza prvotních incidentů hlášených informačními a komunikačními systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Zahájení procesů pro zvládání incidentů informačních systémů.
 • Komunikace s pracovišti ostatních institucí, zodpovědnými za zajištění kybernetické bezpečnosti o zjištěných incidentech a možných řešeních.
 • Návrh řešení aktuálních incidentů a spolupráce na vývoji procesů pro jejich předcházení.
 • Sledování trendů v oblasti kybernetické bezpečnosti a návrh zavádění nových zkušeností do systému nepřetržitého sledování bezpečnostní situace v oblasti informačních systémů.
 • Sledování vydávaných varování a výstrah před možnými hrozbami v oblasti kybernetické bezpečnosti.

CZ-ISCO

 • 25290 - Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
 • 2529 - Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 2529)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 48 549 Kč 73 376 Kč 124 103 Kč - - -
Jihomoravský kraj 48 126 Kč 65 209 Kč 105 675 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2529 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci 70 906 Kč 49 775 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2529 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C2529

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Informatické obory 18-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika 2647M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.D.1027 Organizace činností směřujících k poskytování informací o kybernetických hrozbách a jejich prevenci 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1025 Aplikace požadavků vyplývajících z platné legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti se zaměřením na činnosti dohledového centra kybernetické bezpečnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1057 Sběr dat a analýza údajů v oblasti kybernetické bezpečnosti informačních systémů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1034 Analýza kybernetických hrozeb při využití technických prostředků kybernetické bezpečnosti (security devices) 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1019 Aplikace systému řízení kybernetické bezpečnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1033 Schopnost identifikovat a popsat kybernetické hrozby a typy útoků 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4011 Odstraňování havarijních situací při provozu aplikací včetně obnovy provozu operačních systémů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1026 Organizace činností směřujících k zajištění a obnovení kybernetické bezpečnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0044 ochrana dat, ochrana proti počítačovým virům 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54._.0025 kybernetická bezpečnost 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0024 technické prostředky kybernetické bezpečnosti (security devices) 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0026 související právní předpisy a základní pojmy z oblasti ICT 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.