Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101606

Ilustrátor

Ilustrátor výtvarně doprovází, zdobí, zdůrazňuje a vysvětluje texty knižních publikací, časopisů nebo webových prezentací.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: výtvarné umění a design
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Akademický malíř, Grafik, Illustrator, Illuminator
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Studium textu, který má být ilustrován.
 • Komunikace s autory, redaktory a klienty textů určených k ilustraci.
 • Volba vhodné výtvarné techniky.
 • Výběr a příprava materiálů a potřeb podle zvolené výtvarné techniky.
 • Vytváření ilustrací.
 • Dokumentace tvorby.

CZ-ISCO

 • 21660 - Grafici a výtvarníci v multimédiích
 • 2166 - Grafici a výtvarníci v multimédiích

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Grafici a výtvarníci v multimédiích (CZ-ISCO 2166)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 31 332 Kč 35 169 Kč 57 163 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2166 Grafici a výtvarníci v multimédiích 36 236 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2166 Grafici a výtvarníci v multimédiích http://data.europa.eu/esco/isco/C2166

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru výtvarná umění 8206T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů umění a užité umění 82xxN
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241M
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů umění a užité umění 82xxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m11.D.1204 Výběr a příprava materiálů a potřeb podle zvolené výtvarné techniky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.D.1203 Volba vhodné výtvarné techniky vzhledem k textu, který má být ilustrován 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.F.1202 Zpracování výtvarného záměru pro provádění ilustrací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.F.1201 Vytváření ilustrací různými technikami dle charakteru ilustrovaného textu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.F.1200 Vytváření ilustrací pomocí počítačové grafiky 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0001 integrované zpracování obrazu a textu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0004 reklamní grafika 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0062 typografická úprava textu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0001 umělecká malba 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0011 fotografování (osvětlení, kompozice, technologie) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0011 dějiny umění 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0022 výtvarné techniky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0091 odborné kreslení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0006 grafický design 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0023 počítačová grafika 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf