Typ JP ID
Specializace 30576

Kynolog

Kynolog vede výuku a výcvik služebních psů včetně zajišťování odborných činností při provádění celního dohledu. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Celní správa ČR
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program
Alternativní názvy: Celník, Dogman
Nadřízené povolání: Samostatný celní pracovník
Příbuzné specializace: Samostatný pracovník celního pátrání, Kriminalistický celní technik, Samostatný pracovník celního dohledu
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 51649 - Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci
  • 51644 - Instruktoři výcviku služebních zvířat
  • 5164 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 5164)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 20 699 Kč 28 918 Kč 40 410 Kč
Ústecký kraj - - - 16 887 Kč 23 782 Kč 29 894 Kč
Jihomoravský kraj - - - 20 446 Kč 24 742 Kč 30 946 Kč
Zlínský kraj - - - 20 527 Kč 25 626 Kč 33 123 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 14 843 Kč 25 767 Kč 33 903 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5164 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci - 26 545 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru veřejnosprávní činnost 6843N
KKOV Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOV Bakalářský studijní program xxxxR

Kompetenční požadavky

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0007 činnost cizinecké policie 6 Nutné
c11._.0076 výcvik služebních zvířat 6 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c16.D.2441 Určování způsobu výcviku služebních psů podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností 6 Nutné
c16.D.2442 Zpracovávání programů výcviku služebních psů 6 Nutné
c16.D.2443 Zpracovávání návrhů způsobů ochrany s využitím služebních zvířat 6 Nutné
l21.D.3073 Odhalování celních a daňových přestupků, deliktů nebo trestných činů 6 Nutné
c16.D.8441 Vedení požadované dokumentace v oblasti výuky a výcviku psů 6 Nutné
c16.C.1441 Poskytování rad a konzultací v oblasti metodiky vedení výuky a výcviku služebních psů 6 Nutné
l21.E.2075 Zajišťování dohledu a ochrany s využitím služebních psů nebo speciálních technických zařízení 6 Nutné
c16.E.1441 Řízení práce kynologů a psovodů 6 Nutné