Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30576

Kynolog

Kynolog vede výuku a výcvik služebních psů včetně zajišťování odborných činností při provádění celního dohledu. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Celní správa ČR
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Celník, Dogman
Nadřízené povolání: Samostatný celní pracovník
Příbuzné specializace: Samostatný pracovník celního pátrání, Kriminalistický celní technik, Samostatný pracovník celního dohledu
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 51649 - Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci
  • 51644 - Instruktoři výcviku služebních zvířat
  • 5164 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 5164)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 842 Kč 30 040 Kč 40 298 Kč 24 412 Kč 34 019 Kč 43 406 Kč
Středočeský kraj 22 469 Kč 29 077 Kč 35 291 Kč - - -
Ústecký kraj - - - 21 719 Kč 28 703 Kč 34 482 Kč
Jihomoravský kraj 23 394 Kč 30 871 Kč 35 397 Kč 24 118 Kč 27 992 Kč 35 485 Kč
Zlínský kraj - - - 19 812 Kč 26 840 Kč 31 532 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 22 693 Kč 28 649 Kč 37 855 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5164 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci 29 106 Kč 29 922 Kč
51644 Instruktoři výcviku služebních zvířat - 31 673 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5164 Pracovníci zajišťující služby spojené s péčí o domácí a jiná zvířata http://data.europa.eu/esco/isco/C5164

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru veřejnosprávní činnost 6843N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c16.D.2441 Určování způsobu výcviku služebních psů podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.D.2442 Zpracovávání programů výcviku služebních psů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.D.2443 Zpracovávání návrhů způsobů ochrany s využitím služebních zvířat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3073 Odhalování celních a daňových přestupků, deliktů nebo trestných činů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.D.8441 Vedení požadované dokumentace v oblasti výuky a výcviku psů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.C.1441 Poskytování rad a konzultací v oblasti metodiky vedení výuky a výcviku služebních psů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2075 Zajišťování dohledu a ochrany s využitím služebních psů nebo speciálních technických zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.E.1441 Řízení práce kynologů a psovodů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0007 činnost cizinecké policie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0076 výcvik služebních zvířat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.