Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 7786

Investiční makléř

Investiční makléř provádí pokyny na účet zákazníka nebo uskutečňuje obchody na vlastní účet týkající se investičních nástrojů nebo upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání. Koordinuje a zajišťuje nákup a prodej cenných papírů, akcií a obligací v zastoupení vlastní společnosti nebo zákazníků na základě jejich pověření.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Share dealer, Stock broker, Burzovní poradce, Burzovní expert, Obchodník s cennými papíry, Burzovní makléř, Equity salesman
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Získávání a vyhodnocování informací o aktuálním vývoji na tuzemských a zahraničních kapitálových a finančních trzích.
 • Sledování a analyzování vývoje trhu s cennými papíry, akciemi, obligacemi a jinými finančními nástroji včetně deviz.
 • Nákup a prodej všech druhů finančních prostředků včetně deviz v zastoupení vlastní společnosti nebo zákazníků.
 • Získávání všech potřebných informací pro příslušné finančně-investiční transakce.
 • Informování zákazníků o situaci na finančním trhu a perspektivách jeho vývoje.
 • Zajištění odborného poradenství pro členy týmu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 24123 - Burzovní makléři
 • 2412 - Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté (CZ-ISCO 2412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 102 Kč 62 473 Kč 148 649 Kč - - -
Středočeský kraj 33 314 Kč 46 556 Kč 73 878 Kč - - -
Jihočeský kraj 31 617 Kč 47 970 Kč 91 141 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 535 Kč 44 779 Kč 78 820 Kč - - -
Karlovarský kraj 32 093 Kč 45 255 Kč 70 100 Kč - - -
Ústecký kraj 33 017 Kč 44 122 Kč 74 195 Kč - - -
Liberecký kraj 30 950 Kč 44 611 Kč 87 389 Kč - - -
Královéhradecký kraj 31 163 Kč 42 476 Kč 80 288 Kč - - -
Pardubický kraj 31 141 Kč 45 042 Kč 74 603 Kč - - -
Kraj Vysočina 31 607 Kč 42 827 Kč 66 851 Kč - - -
Jihomoravský kraj 29 915 Kč 43 257 Kč 87 712 Kč - - -
Olomoucký kraj 30 115 Kč 45 221 Kč 85 563 Kč - - -
Zlínský kraj 30 959 Kč 42 300 Kč 84 136 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 31 202 Kč 42 635 Kč 78 223 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2412 Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté 50 667 Kč 43 730 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru matematika 1101T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru matematika 1101R

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle § 14a, odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i13.D.6452 Provádění vlastních analýz vývoje kapitálových trhů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.8451 Příprava podkladů a dokladů potřebných pro uskutečňování obchodů na kapitálových trzích 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.C.3451 Obchodování se všemi druhy cenných papírů (akcie, obligace, dluhopisy apod.) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.6301 Zpracovávání komplexních analýz finančního trhu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.C.1431 Poskytování komplexní poradenské a konzultační služby pro klienty v oblasti kapitálových trhů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.C.2431 Projednávání nejsložitějších obchodů v oblasti cenných papírů s klienty i s ostatními účastníky tohoto obchodu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.C.2432 Zajišťování realizace nejsložitějších obchodů s cennými papíry dle požadavků klientů a v souladu s platnými předpisy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13._.0043 finanční trhy, makléřská činnost 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13._.0044 principy obchodování s cennými papíry 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13._.0045 kapitálové trhy, makléřská činnost 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.