Typ JP ID
Specializace 103422

Mechanik pneuservisu

Mechanik pneuservisu provádí výměnu a opravu pneumatik, identifikaci jejich vad, navrhuje a provádí opravy podvozkových částí a drobné mechanické opravy silničních vozidel a motocyklů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků
Další odborné podsměry: služby pro domácnosti a firmy,
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Nadřízené povolání: Mechanik opravář motorových vozidel
Příbuzné specializace: Servisní technik klimatizace osobních automobilů, Mechanik osobních vozidel, Mechanik nákladních vozidel a autobusů, Mechanik motocyklů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Demontáž a montáž pláště na ráfky kol silničních vozidel a motocyklů.
 • Vyvážení pneumatiky a montáž na nápravu vozidla.
 • Volba a doporučení nejvhodnějšího typu a druhu pneumatik pro jednotlivá motorová a přípojná vozidla s ohledem na zákonné předpisy a požadavky provozovatele.
 • Rozpoznání poškození na pneumatikách vzniklých provozem či vinou výroby.
 • Posouzení možnosti použití částečně opotřebených plášťů.
 • Posouzení vhodnosti pneumatik pro opravu.
 • Vyřazení pneumatik nepřípustných pro provoz.
 • Monitoring provozních nákladů provozovatele na používané pneumatiky na vozidle.
 • Oprava zjištěné závady či poškození pneumatik.
 • Diagnostika závady na systému elektronické signalizace poklesu tlaku v pneumatikách.
 • Určení závady jízdních vlastností a její příčiny, stanovení způsobu opravy podvozku.
 • Seřízení geometrie podvozku.
 • Kontrola stavu brzdových soustav a návrh způsobu opravy.
 • Kontrola stavu výfukového systému vozidel a návrh způsobu opravy.
 • Provedení jízdní zkoušky.
 • Kontrola a výměna provozní náplně silničních vozidel a motocyklů.
 • Kontrola těsnosti a čištění náplně auto-klimatizace.
 • Výměna akumulátorů a seřízení světlometů.
 • Komunikace se zákazníky a tvorba popisu zakázky opravy.

CZ-ISCO

 • 72311 - Mechanici a opraváři osobních automobilů
 • 7231 - Mechanici a opraváři motorových vozidel

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Mechanici a opraváři motorových vozidel (CZ-ISCO 7231)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 22 457 Kč 27 215 Kč 34 787 Kč
Středočeský kraj 19 778 Kč 32 478 Kč 51 811 Kč 22 848 Kč 27 634 Kč 33 340 Kč
Jihočeský kraj - - - 21 062 Kč 27 948 Kč 32 351 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 866 Kč 28 147 Kč 36 111 Kč
Ústecký kraj - - - 21 428 Kč 26 304 Kč 32 596 Kč
Královéhradecký kraj - - - 23 386 Kč 26 111 Kč 31 317 Kč
Pardubický kraj - - - 23 479 Kč 27 650 Kč 29 921 Kč
Kraj Vysočina - - - 25 471 Kč 28 468 Kč 33 570 Kč
Jihomoravský kraj - - - 21 019 Kč 26 054 Kč 31 408 Kč
Olomoucký kraj - - - 21 607 Kč 26 780 Kč 33 093 Kč
Moravskoslezský kraj 13 133 Kč 22 292 Kč 33 498 Kč 22 374 Kč 26 120 Kč 31 467 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7231 Mechanici a opraváři motorových vozidel 26 127 Kč 27 936 Kč
72311 Mechanici a opraváři osobních automobilů 26 465 Kč 26 302 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Demontáž a montáž pneumatik vozidel a motocyklů, demontáž a montáž plášťů na ráfky, huštění a vyvažování. 4
Oprava poškození pneumatik silničních vozidel a motocyklů. 4
Vulkanizace průrazů plášťů a poškození dezénu. 4
Kontrola funkčnosti brzdového systému silničních vozidel a motocyklů. 4
Posouzení stavu pneumatik na vozidle, včetně kontroly parametrů a stavu z hlediska bezpečnosti provozu a zákonných předpisů, vyřazení pneumatik z provozu z důvodu nevhodnosti. 4
Výměna vadných dílů řízení a závěsů kol. 3
Výměna vadných dílů výfuku. 3
Seřízení světlometů vozidla. 3
Kontrola funkcí vozidel – jízdní zkouška. 3
Demontáž a montáž tlumičů včetně pružin. 3
Výměna provozních náplní vozidel včetně filtrů. 3
Seřízení geometrie náprav vozidel. 3
Výměna vadných ložisek nábojů kol. 3
Výměna opotřebených segmentů a kotoučů brzd. 3
Doporučení vhodné pneumatiky dle předpisů výrobce a druhu provozu silničních vozidel a motocyklů. 3
Prohloubení dezénové drážky dle doporučení výrobce pláště. 3
Kontrola těsnosti a čištění autoklimatizací. 3
Výměna žárovek a autobaterií. 2

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01
RVP Opravářské práce 41-55-E/01
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-H/xx
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Řízení autobusů - řidičský průkaz sk. D podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Řízení motocyklů - řidičský průkaz sk. A podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Způsobilost pro zacházení s fluorovanými skleníkovými plyny dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 842/2006, o některých fluorovaných skleníkových plynech

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a11 Aktivní přístup 1
a13 Objevování a orientace v informacích 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 Nutné
l24._.0003 pracovní prostředí a pracovní podmínky 3 Nutné
f22._.0002 nakládání s odpady 3 Nutné
e74._.0014 části motorových vozidel 3 Nutné
e54._.0025 technologie oprav a protektorování pneumatik 3 Nutné
e54._.0024 technologie výroby pneumatik 3 Výhodné
l22._.0078 požární prevence 2 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24.D.1957 Dodržování zásad BOZP a PO v pneuservisu a orientace v právních předpisech 3 Nutné
e74.A.3163 Demontáž a montáž pneumatik vozidel a motocyklů, demontáž a montáž plášťů na ráfky a huštění dle předpisů výrobce 3 Nutné
e74.A.4161 Vyvážení pneumatik a montáž na nápravu vozidla, včetně předepsaných utahovacích momentů 3 Nutné
e74.C.1001 Doporučení nejvhodnějšího typu a druhu pneumatik pro jednotlivá motorová a přípojná vozidla s ohledem na zákonné předpisy, doporučení výrobce a požadavky provozovatele 3 Nutné
e74.D.6507 Určení poškození na pneumatikách vzniklých provozem či vinou výroby, posouzení oprávněnosti reklamace výrobní vady 3 Nutné
e54.D.3044 Posouzení možnosti dalšího použití již provozovaných pneumatik, zejména při sezónní výměně 3 Nutné
e54.D.5001 Monitoring provozních nákladů provozovatele na používané pneumatiky na vozidle a vypracování hodnocení 2 Výhodné
e54.D.3045 Posouzení zjištěné závady a poškození pneumatik a návrh na vyřazení či opravu pneumatik 3 Nutné
e74.D.6506 Diagnostika závady na elektronické signalizaci poklesu tlaku v pneumatikách a provedení výměny vadných součástí systému 3 Výhodné
e74.D.3727 Kontrola stavu brzdových soustav, tlumičů, pérování a náprav, návrh a provedení potřebné opravy 3 Nutné
e74.D.3192 Vizuální kontrola stavu výfukového systému vozidel, návrh a provedení opravy 2 Výhodné
e74.D.3191 Kontrola a výměna provozní náplně 2 Nutné
e74.D.3193 Kontrola těsnosti, čištění a doplnění náplně auto-klimatizace 3 Výhodné
e74.A.4753 Výměna akumulátorů a seřízení světlometů 2 Nutné
e74.C.1002 Komunikace se zákazníky, tvorba popisu zakázky opravy s možností pořízení záznamu 3 Výhodné
e74.A.4752 Seřízení geometrie podvozku 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.