Typ JP ID
Specializace 103422

Mechanik pneuservisu

Mechanik pneuservisu provádí výměnu a opravu pneumatik, identifikaci jejich vad, navrhuje a provádí opravy podvozkových částí a drobné mechanické opravy silničních vozidel a motocyklů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků
Další odborné podsměry: služby pro domácnosti a firmy,
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Nadřízené povolání: Mechanik opravář motorových vozidel
Příbuzné specializace: Servisní technik klimatizace osobních automobilů, Mechanik osobních vozidel, Mechanik nákladních vozidel a autobusů, Mechanik motocyklů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Demontáž a montáž pláště na ráfky kol silničních vozidel a motocyklů.
 • Vyvážení pneumatiky a montáž na nápravu vozidla.
 • Volba a doporučení nejvhodnějšího typu a druhu pneumatik pro jednotlivá motorová a přípojná vozidla s ohledem na zákonné předpisy a požadavky provozovatele.
 • Rozpoznání poškození na pneumatikách vzniklých provozem či vinou výroby.
 • Posouzení možnosti použití částečně opotřebených plášťů.
 • Posouzení vhodnosti pneumatik pro opravu.
 • Vyřazení pneumatik nepřípustných pro provoz.
 • Monitoring provozních nákladů provozovatele na používané pneumatiky na vozidle.
 • Oprava zjištěné závady či poškození pneumatik.
 • Diagnostika závady na systému elektronické signalizace poklesu tlaku v pneumatikách.
 • Určení závady jízdních vlastností a její příčiny, stanovení způsobu opravy podvozku.
 • Seřízení geometrie podvozku.
 • Kontrola stavu brzdových soustav a návrh způsobu opravy.
 • Kontrola stavu výfukového systému vozidel a návrh způsobu opravy.
 • Provedení jízdní zkoušky.
 • Kontrola a výměna provozní náplně silničních vozidel a motocyklů.
 • Kontrola těsnosti a čištění náplně auto-klimatizace.
 • Výměna akumulátorů a seřízení světlometů.
 • Komunikace se zákazníky a tvorba popisu zakázky opravy.

CZ-ISCO

 • 72311 - Mechanici a opraváři osobních automobilů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Mechanici a opraváři motorových vozidel (CZ-ISCO 7231)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 11 134 Kč 27 837 Kč 46 154 Kč 20 056 Kč 24 405 Kč 31 820 Kč
Středočeský kraj 18 745 Kč 31 157 Kč 46 294 Kč 21 412 Kč 25 361 Kč 32 334 Kč
Jihočeský kraj - - - 19 007 Kč 25 518 Kč 30 003 Kč
Plzeňský kraj - - - 20 141 Kč 27 051 Kč 31 634 Kč
Ústecký kraj - - - 20 902 Kč 24 517 Kč 29 149 Kč
Královéhradecký kraj - - - 21 071 Kč 24 111 Kč 27 357 Kč
Pardubický kraj - - - 21 243 Kč 24 983 Kč 26 605 Kč
Kraj Vysočina - - - 22 526 Kč 26 874 Kč 31 658 Kč
Jihomoravský kraj 14 155 Kč 24 919 Kč 37 187 Kč 19 250 Kč 23 997 Kč 30 009 Kč
Olomoucký kraj - - - 19 115 Kč 24 010 Kč 28 652 Kč
Moravskoslezský kraj 11 703 Kč 20 250 Kč 30 335 Kč 20 688 Kč 24 248 Kč 28 484 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7231 Mechanici a opraváři motorových vozidel 23 803 Kč 24 818 Kč
72311 Mechanici a opraváři osobních automobilů 24 773 Kč 23 615 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Demontáž a montáž pneumatik vozidel a motocyklů, demontáž a montáž plášťů na ráfky, huštění a vyvažování. 4
Oprava poškození pneumatik silničních vozidel a motocyklů. 4
Vulkanizace průrazů plášťů a poškození dezénu. 4
Kontrola funkčnosti brzdového systému silničních vozidel a motocyklů. 4
Posouzení stavu pneumatik na vozidle, včetně kontroly parametrů a stavu z hlediska bezpečnosti provozu a zákonných předpisů, vyřazení pneumatik z provozu z důvodu nevhodnosti. 4
Výměna vadných dílů řízení a závěsů kol. 3
Výměna vadných dílů výfuku. 3
Seřízení světlometů vozidla. 3
Kontrola funkcí vozidel – jízdní zkouška. 3
Demontáž a montáž tlumičů včetně pružin. 3
Výměna provozních náplní vozidel včetně filtrů. 3
Seřízení geometrie náprav vozidel. 3
Výměna vadných ložisek nábojů kol. 3
Výměna opotřebených segmentů a kotoučů brzd. 3
Doporučení vhodné pneumatiky dle předpisů výrobce a druhu provozu silničních vozidel a motocyklů. 3
Prohloubení dezénové drážky dle doporučení výrobce pláště. 3
Kontrola těsnosti a čištění autoklimatizací. 3
Výměna žárovek a autobaterií. 2

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01
RVP Opravářské práce 41-55-E/01
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-H/xx
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Řízení autobusů - řidičský průkaz sk. D podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Řízení motocyklů - řidičský průkaz sk. A podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Způsobilost pro zacházení s fluorovanými skleníkovými plyny dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 842/2006, o některých fluorovaných skleníkových plynech

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a11 Aktivní přístup 1
a13 Objevování a orientace v informacích 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 Nutné
l24._.0003 pracovní prostředí a pracovní podmínky 3 Nutné
f22._.0002 nakládání s odpady 3 Nutné
e74._.0014 části motorových vozidel 3 Nutné
e54._.0025 technologie oprav a protektorování pneumatik 3 Nutné
e54._.0024 technologie výroby pneumatik 3 Výhodné
l22._.0078 požární prevence 2 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24.D.1957 Dodržování zásad BOZP a PO v pneuservisu a orientace v právních předpisech 3 Nutné
e74.A.3163 Demontáž a montáž pneumatik vozidel a motocyklů, demontáž a montáž plášťů na ráfky a huštění dle předpisů výrobce 3 Nutné
e74.A.4161 Vyvážení pneumatik a montáž na nápravu vozidla, včetně předepsaných utahovacích momentů 3 Nutné
e74.C.1001 Doporučení nejvhodnějšího typu a druhu pneumatik pro jednotlivá motorová a přípojná vozidla s ohledem na zákonné předpisy, doporučení výrobce a požadavky provozovatele 3 Nutné
e74.D.6507 Určení poškození na pneumatikách vzniklých provozem či vinou výroby, posouzení oprávněnosti reklamace výrobní vady 3 Nutné
e54.D.3044 Posouzení možnosti dalšího použití již provozovaných pneumatik, zejména při sezónní výměně 3 Nutné
e54.D.5001 Monitoring provozních nákladů provozovatele na používané pneumatiky na vozidle a vypracování hodnocení 2 Výhodné
e54.D.3045 Posouzení zjištěné závady a poškození pneumatik a návrh na vyřazení či opravu pneumatik 3 Nutné
e74.D.6506 Diagnostika závady na elektronické signalizaci poklesu tlaku v pneumatikách a provedení výměny vadných součástí systému 3 Výhodné
e74.D.3727 Kontrola stavu brzdových soustav, tlumičů, pérování a náprav, návrh a provedení potřebné opravy 3 Nutné
e74.D.3192 Vizuální kontrola stavu výfukového systému vozidel, návrh a provedení opravy 2 Výhodné
e74.D.3191 Kontrola a výměna provozní náplně 2 Nutné
e74.D.3193 Kontrola těsnosti, čištění a doplnění náplně auto-klimatizace 3 Výhodné
e74.A.4753 Výměna akumulátorů a seřízení světlometů 2 Nutné
e74.C.1002 Komunikace se zákazníky, tvorba popisu zakázky opravy s možností pořízení záznamu 3 Výhodné
e74.A.4752 Seřízení geometrie podvozku 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.