Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 6972

Specialista systému platebních karet

Specialista systému platebních karet provádí zajišťování tvorby koncepce rozvoje oboru platebních karet, řídí implementaci pracovních postupů, pravidel a předpisů mezinárodních sítí do provozu platebních karet.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Expert systému platebních karet, Specialista oddělení platebních karet
Nadřízené povolání: Bankovní specialista
Příbuzné specializace: Specialista rozvoje bankovních obchodů, Specialista kapitálových obchodů, Dealer, Specialista analýzy finančního trhu, Specialista úvěrových rizik, Specialista bankovních strategií, Makléř, Specialista devizových obchodů, Specialista metodik bankovních hotovostních operací
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení tvorby metodických a pracovních postupů provozu platebních karet.
 • Spolupráce při řešení reklamací a vymáhání pohledávek.
 • Spolupráce při vývoji nových produktů v oblasti platebních karet.
 • Spolupráce na tvorbě a rozvoji společného systému platebních karet.
 • Řízení implementace pracovních postupů, pravidel a předpisů mezinárodních sítí do provozu platebních karet.
 • Koordinace a zajišťování spolupráce s mezinárodními karetními asociacemi.
 • Konzultační, poradenská a lektorská činnost v oblasti platebních karet.

CZ-ISCO

 • 24132 - Specialisté vzniku pojištění a zajištění
 • 24134 - Specialisté tvorby bankovních produktů
 • 2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 2413)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 259 Kč 56 941 Kč 110 675 Kč - - -
Středočeský kraj 35 387 Kč 49 347 Kč 90 495 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 397 Kč 49 122 Kč 83 228 Kč - - -
Plzeňský kraj 36 591 Kč 50 548 Kč 82 644 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 205 Kč 47 945 Kč 73 689 Kč - - -
Ústecký kraj 32 606 Kč 46 059 Kč 77 978 Kč - - -
Liberecký kraj 27 192 Kč 44 998 Kč 82 148 Kč - - -
Královéhradecký kraj 33 307 Kč 51 047 Kč 90 452 Kč - - -
Pardubický kraj 34 016 Kč 48 922 Kč 83 964 Kč - - -
Kraj Vysočina 33 761 Kč 44 365 Kč 74 063 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 568 Kč 46 251 Kč 76 173 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 133 Kč 36 772 Kč 60 296 Kč - - -
Zlínský kraj 30 091 Kč 44 612 Kč 84 136 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 431 Kč 41 177 Kč 71 542 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 54 408 Kč 48 535 Kč
24132 Specialisté vzniku pojištění a zajištění 62 200 Kč -
24134 Specialisté tvorby bankovních produktů 55 754 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů informatické obory 18xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa 6202T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice 6207T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení 2608T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11.C.2352 Spolupráce při tvorbě koncepce kartových obchodů, smluvních podmínek, bezpečnostních podmínek apod. 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.2352 Tvorba metodických a pracovních postupů provozu platebních karet včetně implementace pracovních postupů, pravidel a předpisů mezinárodních sítí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3353 Kontrola složitých účetních operací platebních karet v tuzemském a mezinárodním provozu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8358 Vedení požadovaných evidencí v oblasti systému platebních karet 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.1353 Poskytování odborných konzultací a informací o systému platebních karet 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.2001 Spolupráce při řešení reklamací a vymáhání pohledávek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.2356 Spolupráce při vývoji nových produktů v oblasti platebních karet 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.2358 Spolupráce na tvorbě a rozvoji společného systému platebních karet v rámci sdružení pro bankovní karty 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.2359 Zajišťování spolupráce s mezinárodními karetními asociacemi 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.6351 Provádění lektorské činnosti v oblasti systému platebních karet 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11._.0035 systémy platebních karet v bankovnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.