Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 6978

Specialista devizových obchodů

Specialista devizových obchodů vypracovává metodiku zahraničně obchodních aktivit, zajišťuje projednávání a uzavírání složitých obchodních případů.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Expert devizových obchodů
Nadřízené povolání: Bankovní specialista
Příbuzné specializace: Specialista rozvoje bankovních obchodů, Specialista kapitálových obchodů, Dealer, Specialista analýzy finančního trhu, Specialista úvěrových rizik, Specialista bankovních strategií, Makléř, Specialista systému platebních karet, Specialista metodik bankovních hotovostních operací
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba a realizace metodiky devizových obchodů.
 • Zavádění nových produktů a služeb.
 • Projednávání složitých obchodních případů.
 • Řízení správy devizových aktiv a pasiv.
 • Analýza a kvantifikace finančních rizik konkrétních obchodů.
 • Sledování angažovanosti devizových zdrojů banky v úvěrové oblasti.
 • Zajišťování dodržování pravidel likvidity.
 • Spolupráce při navrhování finanční politiky banky.
 • Odborná a konzultační činnost.

CZ-ISCO

 • 24131 - Metodici a analytici finančního trhu
 • 2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 2413)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 259 Kč 56 941 Kč 110 675 Kč - - -
Středočeský kraj 35 387 Kč 49 347 Kč 90 495 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 397 Kč 49 122 Kč 83 228 Kč - - -
Plzeňský kraj 36 591 Kč 50 548 Kč 82 644 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 205 Kč 47 945 Kč 73 689 Kč - - -
Ústecký kraj 32 606 Kč 46 059 Kč 77 978 Kč - - -
Liberecký kraj 27 192 Kč 44 998 Kč 82 148 Kč - - -
Královéhradecký kraj 33 307 Kč 51 047 Kč 90 452 Kč - - -
Pardubický kraj 34 016 Kč 48 922 Kč 83 964 Kč - - -
Kraj Vysočina 33 761 Kč 44 365 Kč 74 063 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 568 Kč 46 251 Kč 76 173 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 133 Kč 36 772 Kč 60 296 Kč - - -
Zlínský kraj 30 091 Kč 44 612 Kč 84 136 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 431 Kč 41 177 Kč 71 542 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 54 408 Kč 48 535 Kč
24131 Metodici a analytici finančního trhu 70 548 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice 6207T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení 2305T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení 2608T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a řízení zdravotnictví 5346T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích 3707T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11.D.2411 Tvorba metodiky devizových obchodů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.2412 Zpracovávání koncepce řízení devizových aktiv a pasiv a řízení úrokových kurzů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3412 Kontrola dodržování pravidel likvidity 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3413 Posuzování finančních rizik konkrétních obchodů včetně posuzování předložených obchodních smluv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.7411 Vymýšlení nových typů bankovních obchodů včetně předkládání návrhů na zavedení těchto nových typů obchodů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8411 Příprava podkladů a stanovisek pro jednání úvěrového výboru peněžního ústavu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8413 Zpracovávání novelizace pracovních knih a dalších vnitřních předpisů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.2412 Projednávání složitých obchodních případů s ostatními účastníky tohoto obchodního případu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.2413 Realizace náročných obchodních případů s komplikovanými kontraktačními podmínkami 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.2414 Zajišťování zavádění nových produktů a služeb v oblasti devizových obchodů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3411 Kontrola plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřených úvěrových smluv včetně kontroly návratnosti těchto úvěrů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8412 Vedení předepsané evidence a statistiky devizových obchodů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.1411 Poskytování konzultací a poradenské činnosti v oblasti devizových obchodů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0032 úvěrový obchod 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0033 bankovní účetnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0034 bankovní controlling 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0041 mezinárodní bankovnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0022 právo v oblasti finančních a kapitálových trhů 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0024 postupy vymáhání pohledávek 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.