Typ JP ID
Povolání 102129

Montér suchých staveb

Montér suchých staveb provádí montáže, demontáže a opravy dřevěných a kovových nosných konstrukcí stěn, instalačních stěn, příček a stropních podhledů včetně jejich opláštění různými druhy desek.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Podřízené specializace:
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží stavebních konstrukcí.
 • Rozměřování a zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování na navazující stavební konstrukce.
 • Rozměřování a zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn.
 • Rozměřování a zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů.
 • Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb.
 • Provádění opláštění stavebních konstrukcí, nosníků, sloupů a stropní podhledů sádrokartonovými nebo minerálními deskami.
 • Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb.
 • Osazování dveřních zárubní a nosných závěsných konstrukcí pro zařizovací předměty.

CZ-ISCO

 • 71124 - Montéři suchých staveb
 • 7112 - Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (CZ-ISCO 7112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 23 211 Kč 24 848 Kč 30 621 Kč
Středočeský kraj - - - 20 318 Kč 25 018 Kč 33 100 Kč
Ústecký kraj - - - 18 822 Kč 22 992 Kč 28 346 Kč
Královéhradecký kraj - - - 21 127 Kč 24 159 Kč 27 452 Kč
Kraj Vysočina - - - 20 527 Kč 24 921 Kč 30 181 Kč
Jihomoravský kraj - - - 19 498 Kč 24 469 Kč 29 027 Kč
Zlínský kraj - - - 17 112 Kč 23 848 Kč 27 527 Kč
Moravskoslezský kraj 12 229 Kč 17 400 Kč 33 103 Kč 18 591 Kč 22 950 Kč 27 371 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb 21 332 Kč 25 547 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vyztužení, zatmelení a přebroušení spár a šroubů opláštění suchých staveb. 5
Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn suchých staveb. 5
Upravení rozměrů a tvarů desek řezáním a broušením. 4
Upravení rozměrů a tvarů konstrukčních materiálů. 4
Bandážování spojů. 4
Rozměření polohy kotevních míst. 4
Úprava opláštění suchých staveb penetrováním. 3
Konečné začištění lištami, silikonem apod. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Montér suchých staveb 36-66-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru suché montáže 3666H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zedník 36-67-H/01
RVP Zednické práce 36-67-E/01
RVP Stavební práce 36-67-E/02
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér suchých staveb (36-021-H)

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 0
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a03 Kreativita 0
a04 Flexibilita 0
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 0
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 0
a11 Aktivní přístup 0
a12 Zvládání zátěže 0
a13 Objevování a orientace v informacích 0
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0011 pozemní stavby 3 Nutné
e63._.0010 materiály pro stavební izolace 3 Nutné
g11._.0038 technologie sádrokartonářských prací 3 Nutné
g11._.0007 stavební konstrukce, povrchy stěn, způsoby kotvení a upevnění, upevňovací materiály 3 Nutné
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 3 Výhodné
g11._.0057 předpisy a technické normy ve stavebnictví 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.3104 Osazování zárubní a rámů 3 Nutné
g11.A.3032 Montáž dřevěných a kovových nosných konstrukcí pro opláštění sádrokartonem, montáž sádrokartonových příček a osazování zárubní a okenních rámů 3 Nutné
g11.A.2023 Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením 3 Nutné
g11.A.1016 Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů 3 Nutné
g11.A.3028 Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb 3 Nutné
g11.A.3026 Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn a stropních podhledů suchých staveb včetně jejich napojování na stavební konstrukce 3 Nutné
g11.A.3027 Provádění opláštění stěn stavebních konstrukcí, stěn a stropních podhledů suchých staveb deskami 3 Nutné
g11.D.2005 Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb stěn a podhledů 3 Nutné
g11.D.1092 Čtení stavebních výkresů a dokumentace 3 Nutné
g11.D.4019 Vyměřování polohy nosných konstrukcí suchých staveb 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.