Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5148

Samostatný strojírenský technik investic a engineeringu

Samostatný strojírenský technik investic a engineeringu zajišťuje přípravu, realizaci, posuzování a vyhodnocování strojních investic a investičních celků ve strojírenské výrobě.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Engineering Project Specialist, Projektant investic, Diplomovaný strojírenský technik investic a engineeringu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii organizace.
 • Příprava technických ekonomických a obchodních podkladů investičních celků nebo akcí vedených dodavatelským způsobem.
 • Provádění průzkumu finančních zdrojů ve spolupráci s finančním úsekem.
 • Příprava rozpočtu investičních akcí a kalkulace souvisejících nákladů.
 • Stanovování způsobu realizace investic.
 • Zajišťování povolení a dalších podkladů s orgány státní správy.
 • Kompletace a koordinace realizace investičních akcí nebo jejich účastníků, jednotlivých subdodavatelů, s dalšími účastníky výstavby.
 • Kontrola při realizaci investičních procesů, provádění výkonného dozoru na investičních celcích v souladu se stavebním zákonem a předpisy ISO.
 • Zajišťování dodržování termínových plánů, nákladů, parametrů a ostatních smluvních podmínek a požadavků veřejnoprávních orgánů.
 • Navrhování opatření k nápravě při nedodržení smluvních podmínek nebo parametrů.
 • Zajišťování kolaudačních řízení, ověřování způsobilosti a přebírání prací.
 • Komplexní vedení dokumentace a zpracování protokolů.
 • Příprava podkladů pro vyhodnocování investičních procesů.
 • Spolupráce na tvorbě plánů rozvoje firmy.
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, vyhodnocování technickoekonomických parametrů po ukončení akce.

CZ-ISCO

 • 31154 - Strojírenští technici přípravy a realizace investic, inženýringu
 • 3115 - Strojírenští technici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Strojírenští technici (CZ-ISCO 3115)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 103 Kč 41 858 Kč 61 983 Kč - - -
Středočeský kraj 25 801 Kč 45 290 Kč 70 871 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 304 Kč 37 000 Kč 58 074 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 300 Kč 41 149 Kč 60 540 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 795 Kč 36 048 Kč 50 326 Kč - - -
Ústecký kraj 26 732 Kč 41 090 Kč 63 099 Kč - - -
Liberecký kraj 28 736 Kč 40 438 Kč 64 097 Kč - - -
Královéhradecký kraj 24 844 Kč 39 486 Kč 69 415 Kč - - -
Pardubický kraj 15 310 Kč 36 530 Kč 51 656 Kč - - -
Kraj Vysočina 26 178 Kč 38 348 Kč 59 041 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 522 Kč 36 474 Kč 55 717 Kč - - -
Olomoucký kraj 26 017 Kč 36 974 Kč 52 755 Kč - - -
Zlínský kraj 23 329 Kč 35 201 Kč 52 200 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 148 Kč 36 269 Kč 53 128 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3115 Strojírenští technici 38 948 Kč 37 124 Kč
31154 Strojírenští technici přípravy a realizace investic, inženýringu 46 586 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3115 Strojírenští technici http://data.europa.eu/esco/isco/C3115

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství 23-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení 2305R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru strojírenství 2341R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru strojírenství 2341N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru letecká a raketová technika 2306R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru vojenská technika strojní 2304R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru strojírenská technologie 2303R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru stroje a zařízení 2302R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru technický interdisciplinární 3941N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru hutní a slévárenská výroba 2131N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72.D.1001 Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.2710 Plánování investičních procesů v oblasti strojů, zařízení, strojírenských pracovišť a systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.8091 Příprava a kompletace smluvních a jiných dokumentů pro jednotlivé akce v oblasti strojů, zařízení a strojírenských pracovišť a systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.1002 Orientace v dokumentaci v oblasti strojírenských investic 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.C.2091 Zajišťování povolení a dalších podkladů v oblasti strojů, zařízení, strojírenských pracovišť a systémů s orgány státní správy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.2730 Stanovování způsobů realizace investic v oblasti strojů, zařízení, strojírenských pracovišť a systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.C.2093 Realizace výběrových řízení pro dodavatele investic 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.6320 Vyhodnocování efektivnosti investic v oblasti strojů, zařízení, strojírenských pracovišť a systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3825 Kontrola investičních dodávek realizace investic, ověřování způsobilosti, kolaudační posuzování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.5620 Zpracovávání finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.C.2092 Organizování účastníků investičních akcí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0099 ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0011 strojní mechanismy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0020 základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0064 automatizované systémy řízení výroby CAD/CAM 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0004 ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf