Typ JP ID
Specializace 102177

Potravinářský dělník

Potravinářský dělník provádí přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě potravinářských výrobků a obsluhuje jednoduché stroje a zařízení, případně dozoruje kompletní linky na výrobu potravin.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Dělník v potravinářské výrobě
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha samostatných potravinářských strojů a zařízení.
 • Kontrola chodu výrobních linek a technologických souborů v potravinářství.
 • Plnění, stáčení, formování a balení všech druhů potravinářských výrobků do různých obalů, jejich značení a příprava na skladování a expedici.
 • Příjem, skladování a výdej surovin a hotových výrobků.
 • Spolupráce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení v provozovně.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve svěřeném úseku a čištění strojů a zařízení.

CZ-ISCO

 • 81601 - Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb
 • 81602 - Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek
 • 81603 - Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků
 • 81604 - Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení)
 • 81605 - Obsluha strojů na výrobu nápojů
 • 81606 - Obsluha strojů na zpracování mouky
 • 81607 - Obsluha strojů na zpracování cukru, čaje, kávy a kakaa
 • 81830 - Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování
 • 81609 - Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků
 • 8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
 • 8183 - Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 8160)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 20 897 Kč 27 167 Kč 37 635 Kč - - -
Středočeský kraj 23 283 Kč 30 820 Kč 43 727 Kč - - -
Karlovarský kraj 21 716 Kč 29 560 Kč 45 040 Kč - - -
Ústecký kraj 21 182 Kč 25 261 Kč 30 420 Kč - - -
Liberecký kraj 22 500 Kč 31 833 Kč 38 014 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 454 Kč 20 054 Kč 28 135 Kč - - -
Pardubický kraj 15 299 Kč 25 144 Kč 33 201 Kč - - -
Kraj Vysočina 16 085 Kč 20 876 Kč 29 382 Kč - - -
Zlínský kraj 17 158 Kč 26 100 Kč 35 292 Kč - - -

Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování (CZ-ISCO 8183)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 17 314 Kč 24 554 Kč 34 528 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 056 Kč 19 991 Kč 26 407 Kč - - -
Plzeňský kraj 17 724 Kč 26 663 Kč 34 289 Kč - - -
Karlovarský kraj 16 853 Kč 22 799 Kč 31 617 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 923 Kč 25 250 Kč 39 915 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 930 Kč 23 200 Kč 28 810 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 26 192 Kč -
8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování 23 253 Kč -
81601 Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb 23 960 Kč -
81602 Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek 24 989 Kč -
81603 Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků 28 416 Kč -
81609 Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků 27 229 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Provádění hygienicko-sanitačních činností v provozovně a čištění strojů a zařízení, včetně vnitřního čištění spojeného s rozebíráním částí stroje. 4
Obsluha samostatných potravinářských strojů a zařízení. 4
Plnění, stáčení, formování a balení všech druhů potravinářských výrobků do různých obalů na poloautomatických a jednoduchých balicích strojích, jejich značení a příprava na skladování a expedici. 4
Manipulační práce pomocí techniky, transportní zařízení a motorové vozíky. 4
Pomocné práce při provádění běžné údržby a drobných oprav strojů a zařízení v potravinářství a krmivářství. 4
Kontrola chodu výrobních linek a technologických souborů v potravinářství. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Potravinářská výroba 29-51-E/01
RVP Potravinářské práce 29-51-E/02
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxE

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxE

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Potravinářský dělník (29-058-E)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 2 Nutné
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 Nutné
e11._.0092 hygiena potravin 2 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11.A.5001 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin 2 Nutné
e11.A.6049 Skladování, balení a expedice potravinářských výrobků 2 Nutné
e21.A.6055 Manipulační práce 2 Nutné
e11.B.1001 Obsluha samostatných potravinářských strojů a zařízení 2 Nutné
e11.D.3201 Kontrola chodu výrobních linek a technologických souborů v potravinářství 2 Nutné
e11.D.3016 Příjem a uchovávání surovin a přísad pro potravinářskou výrobu 2 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.