Typ JP ID
Specializace 101933

Kuchař teplé kuchyně

Kuchař teplé kuchyně provádí samostatně kompletní práce na úseku teplé kuchyně v gastronomických provozech.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: pohostinství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Přípravář teplých pokrmů, Kuchař pro přípravu teplé kuchyně
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při objednávání, přejímce a skladování zboží.
 • Předběžná příprava surovin k výrobě.
 • Komplexní tepelná úprava pokrmů včetně expedice.
 • Tvorba vlastních receptur teplé kuchyně.
 • Znalost systému HACCP a kritických bodů v teplé kuchyni.

CZ-ISCO

 • 51201 - Kuchaři (kromě šéfkuchařů)
 • 5120 - Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (CZ-ISCO 5120)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 13 448 Kč 19 734 Kč 33 574 Kč 17 321 Kč 21 212 Kč 28 857 Kč
Středočeský kraj 12 638 Kč 18 130 Kč 30 761 Kč 16 590 Kč 19 942 Kč 25 405 Kč
Jihočeský kraj - - - 16 482 Kč 19 558 Kč 24 608 Kč
Plzeňský kraj - - - 16 671 Kč 19 793 Kč 26 867 Kč
Karlovarský kraj 13 586 Kč 22 963 Kč 35 545 Kč 16 234 Kč 19 575 Kč 27 368 Kč
Ústecký kraj - - - 16 301 Kč 19 430 Kč 25 313 Kč
Liberecký kraj - - - 16 652 Kč 19 447 Kč 24 542 Kč
Královéhradecký kraj - - - 16 631 Kč 19 583 Kč 25 106 Kč
Pardubický kraj - - - 16 552 Kč 19 498 Kč 23 901 Kč
Kraj Vysočina - - - 15 998 Kč 19 100 Kč 24 298 Kč
Jihomoravský kraj - - - 16 498 Kč 19 514 Kč 25 423 Kč
Olomoucký kraj - - - 16 159 Kč 19 491 Kč 25 270 Kč
Zlínský kraj - - - 16 037 Kč 18 874 Kč 22 948 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 16 097 Kč 19 012 Kč 23 648 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 17 736 Kč 19 945 Kč
51201 Kuchaři (kromě šéfkuchařů) 18 358 Kč 20 412 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Úprava jatečného masa, drůbeže a ryb pro kuchyňské zpracování. 6
Organizace výroby pokrmů teplé kuchyně. 6
Aplikace systému HACCP a dodržování kontrolních bodů. 5
Sestavování vlastních receptur. 5
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby. 6
Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur. 6
Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních, například dieta bezlepková, nízkocholesterolová, nízkobílkovinová s omezením tuků při akutní pankreatitidě. Výroba jídel s dvojím a vyšším omezením. 6
Výroba technologicky náročných teplých jídel nebo specialit studené kuchyně. 5
Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků. 4
Dohotovování jídel z polotovarů, příprava na talíř a výdej. 3
Výroba polévek a příloh k hlavním jídlům. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kuchař - číšník 65-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce 6552H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce 6552E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxE

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Příprava teplých pokrmů (65-001-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h32._.0021 technologie vaření a dalších prací v kuchyni, recepty pro různá jídla 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h31.B.1014 Nakládání s inventářem 2 Nutné
h32.A.3011 Příprava teplých pokrmů podle receptur 3 Nutné
h32.A.1002 Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracovávání 3 Nutné
h32.A.3091 Zpracování a úprava polotovarů 3 Nutné
h32.A.6001 Skladování potravinářských surovin 3 Nutné
h31.A.3092 Příprava moučníků 3 Nutné
h32.D.2011 Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů 3 Nutné
h32.D.3011 Přejímka potravinářských surovin 3 Nutné
h32.A.1001 Příprava surovin pro výrobu jídel 2 Nutné
h31.D.7011 Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů 3 Nutné
h32.B.1010 Obsluha technologických zařízení v provozu 3 Nutné
h32.A.3031 Příprava teplých nápojů 2 Nutné
e11.A.5009 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů 3 Nutné
h31.D.3210 Charakteristika dietního stravování 3 Nutné
h31.Z.2012 Organizování práce v gastronomickém provozu 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy termoregulace.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.