Typ JP ID
Specializace 101933

Kuchař teplé kuchyně

Kuchař teplé kuchyně provádí samostatně kompletní práce na úseku teplé kuchyně v gastronomických provozech.

Odborný směr: Pohostinství, cestovní ruch, wellness
Odborný podsměr: pohostinství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Přípravář teplých pokrmů, Kuchař pro přípravu teplé kuchyně
Nadřízené povolání: Kuchař
Příbuzné specializace: Kuchař studené kuchyně, Kuchař pro přípravu pokrmů na objednávku,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při objednávání, přejímce a skladování zboží.
 • Předběžná příprava surovin k výrobě.
 • Komplexní tepelná úprava pokrmů včetně expedice.
 • Tvorba vlastních receptur teplé kuchyně.
 • Znalost systému HACCP a kritických bodů v teplé kuchyni.

CZ-ISCO

 • 51201 - Kuchaři (kromě šéfkuchařů)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (CZ-ISCO 5120)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 11 424 Kč 15 820 Kč 28 946 Kč 14 985 Kč 18 389 Kč 25 858 Kč
Středočeský kraj 11 333 Kč 16 311 Kč 25 421 Kč 14 546 Kč 17 635 Kč 22 744 Kč
Jihočeský kraj - - - 14 734 Kč 17 492 Kč 22 088 Kč
Plzeňský kraj - - - 14 704 Kč 17 463 Kč 23 508 Kč
Karlovarský kraj 12 038 Kč 21 237 Kč 30 436 Kč 14 598 Kč 17 426 Kč 24 196 Kč
Ústecký kraj - - - 14 488 Kč 17 347 Kč 22 740 Kč
Liberecký kraj - - - 14 829 Kč 17 359 Kč 21 860 Kč
Královéhradecký kraj - - - 14 571 Kč 17 381 Kč 22 992 Kč
Pardubický kraj - - - 14 588 Kč 17 165 Kč 21 148 Kč
Kraj Vysočina - - - 14 343 Kč 17 027 Kč 21 695 Kč
Jihomoravský kraj - - - 14 572 Kč 17 182 Kč 22 471 Kč
Olomoucký kraj - - - 14 326 Kč 17 566 Kč 22 867 Kč
Zlínský kraj 11 341 Kč 16 278 Kč 24 320 Kč 14 240 Kč 16 699 Kč 20 433 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 14 327 Kč 16 902 Kč 21 178 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 15 020 Kč 17 359 Kč
51201 Kuchaři (kromě šéfkuchařů) 15 182 Kč 17 760 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Úprava jatečného masa, drůbeže a ryb pro kuchyňské zpracování. 6
Organizace výroby pokrmů teplé kuchyně. 6
Aplikace systému HACCP a dodržování kontrolních bodů. 5
Sestavování vlastních receptur. 5
Příklady prací z veřejného sektoru Platová třída
Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby. 6
Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur. 6
Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních, například dieta bezlepková, nízkocholesterolová, nízkobílkovinová s omezením tuků při akutní pankreatitidě. Výroba jídel s dvojím a vyšším omezením. 6
Výroba technologicky náročných teplých jídel nebo specialit studené kuchyně. 5
Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků. 4
Dohotovování jídel z polotovarů, příprava na talíř a výdej. 3
Výroba polévek a příloh k hlavním jídlům. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kuchař - číšník 65-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce 6552H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce 6552E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxE

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Příprava teplých pokrmů (65-001-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h32._.0021 technologie vaření a dalších prací v kuchyni, recepty pro různá jídla 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h31.B.1014 Nakládání s inventářem 2 Nutné
h32.A.3011 Příprava teplých pokrmů podle receptur 3 Nutné
h32.A.1002 Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracovávání 3 Nutné
h32.A.3091 Zpracování a úprava polotovarů 3 Nutné
h32.A.6001 Skladování potravinářských surovin 3 Nutné
h31.A.3092 Příprava moučníků 3 Nutné
h32.D.2011 Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů 3 Nutné
h32.D.3011 Přejímka potravinářských surovin 3 Nutné
h32.A.1001 Příprava surovin pro výrobu jídel 2 Nutné
h31.D.7011 Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů 3 Nutné
h32.B.1010 Obsluha technologických zařízení v provozu 3 Nutné
h32.A.3031 Příprava teplých nápojů 2 Nutné
e11.A.5009 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů 3 Nutné
h31.D.3210 Charakteristika dietního stravování 3 Nutné
h31.Z.2012 Organizování práce v gastronomickém provozu 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy termoregulace.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.