Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 119

Smaltér

Smaltér pomocí různé techniky nanáší smaltové povlaky na kovy.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: povrchová úprava kovů i nekovových materiálů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Metalizér kovů
Nadřízené povolání: Zušlechťovač kovů
Příbuzné specializace: Galvanizér, Kalič,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Posouzení stavu povrchu polotovaru nebo výrobku.
 • Stanovení pracovního postupu a materiálu.
 • Příprava smaltovacích suspenzí na požadovaný odstín.
 • Nanášení základních a krycích smaltových povlaků na kovové výrobky namáčením, poléváním, stříkáním ručně a strojně, pudrováním a práškováním v elektrostatickém poli.
 • Obsluha a kontrola technologických režimů vypalovacích pecí, sušicích linek nebo automatických a poloautomatických nanášecích zařízení.
 • Konečná úprava smaltových výrobků dekoračními technikami, např. lemováním, šablonováním, obtiskem, světlotiskem a stínováním.
 • Nanášení smaltových povlaků na umělecké předměty včetně nanášení smaltovací suspenze na požadovaný odstín a vypalování smaltu.
 • Obsluha, kontrola a nastavení tlakovzdušného systému – kompresory, rozvody vzduchu.
 • Základní údržba zařízení a pomoc při opravách a opětném spouštění zařízení.

CZ-ISCO

 • 81222 - Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
 • 71322 - Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků
 • 8122 - Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
 • 7132 - Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů (CZ-ISCO 8122)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 24 139 Kč 30 444 Kč 40 304 Kč - - -
Plzeňský kraj 18 053 Kč 31 029 Kč 42 705 Kč - - -
Ústecký kraj 22 973 Kč 29 724 Kč 39 437 Kč - - -
Královéhradecký kraj 20 620 Kč 27 624 Kč 43 554 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 807 Kč 29 218 Kč 36 067 Kč - - -
Zlínský kraj 24 697 Kč 32 868 Kč 43 983 Kč - - -

Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (CZ-ISCO 7132)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 18 189 Kč 41 571 Kč 60 673 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 912 Kč 39 215 Kč 57 013 Kč - - -
Královéhradecký kraj 19 237 Kč 39 428 Kč 65 284 Kč - - -
Pardubický kraj 25 564 Kč 35 388 Kč 46 628 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 388 Kč 29 286 Kč 42 000 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 26 491 Kč 37 033 Kč 44 404 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8122 Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 29 269 Kč -
7132 Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) 34 511 Kč -
71322 Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků 31 934 Kč -
81222 Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 28 719 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8122 Obsluha zařízení na povrchovou úpravu kovů http://data.europa.eu/esco/isco/C8122

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž teplem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenské práce 23-51-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru povrchová úprava, práce při povrchové úpravě 2359H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxE
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru povrchová úprava, práce při povrchové úpravě 2359E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Smaltér/smaltérka (23-067-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e73.D.1064 Orientace v normách a v technických podkladech pro povrchové úpravy smaltováním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.A.2085 Příprava povrchů součástí před povrchovými úpravami, opalování, odrezování, odmašťování apod. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.D.4313 Měření a kontrola výsledků smaltování (tloušťky nanesené vrstvy, jakosti povrchu) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.B.2084 Obsluha zařízení a linek pro smaltování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4084 Seřizování, ošetřování a údržba zařízení pro smaltování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.A.4010 Obsluha, seřizování, ošetřování a údržba zařízení pro smaltování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.A.3010 Příprava suspenzí pro smaltování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.A.2089 Příprava povrchů součástí před povrchovými úpravami - opalování, odrezování, odmašťování, tryskání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.A.6001 Manipulace s polotovarem nebo výrobkem při smaltování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73._.0055 technologie povrchových úprav kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0008 zásady BOZP 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.