Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101841

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace provádí odborné čištění kanalizace pomocí speciální techniky.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Čistič kanalizací za pomoci speciální techniky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čištění kanalizace tlakovými vozy a motorovými pery.
 • Frézování kanalizace a odstraňování pevných nánosů z potrubí.
 • Nakládání s odpady – vývoz žumpy, septiku, jímky, tukových lapolů.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

CZ-ISCO

 • 83329 - Řidiči ostatních speciálních vozidel
 • 8332 - Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (CZ-ISCO 8332)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 17 744 Kč 27 241 Kč 44 669 Kč 28 915 Kč 34 056 Kč 40 688 Kč
Středočeský kraj 18 436 Kč 28 829 Kč 43 039 Kč 26 480 Kč 35 549 Kč 41 283 Kč
Jihočeský kraj 18 055 Kč 28 669 Kč 38 211 Kč 31 873 Kč 39 935 Kč 45 469 Kč
Plzeňský kraj 17 678 Kč 25 478 Kč 37 858 Kč 32 880 Kč 37 729 Kč 41 280 Kč
Karlovarský kraj - - - 25 688 Kč 29 358 Kč 34 852 Kč
Ústecký kraj 19 460 Kč 29 692 Kč 40 339 Kč 26 522 Kč 39 730 Kč 44 923 Kč
Liberecký kraj - - - 23 591 Kč 27 924 Kč 31 903 Kč
Královéhradecký kraj 17 088 Kč 29 634 Kč 39 404 Kč 25 186 Kč 29 461 Kč 34 585 Kč
Pardubický kraj 17 782 Kč 28 630 Kč 42 537 Kč 28 624 Kč 33 759 Kč 39 009 Kč
Kraj Vysočina 18 655 Kč 30 314 Kč 41 779 Kč 31 065 Kč 35 904 Kč 39 338 Kč
Jihomoravský kraj 16 558 Kč 26 123 Kč 39 744 Kč 26 984 Kč 36 355 Kč 40 748 Kč
Olomoucký kraj 16 584 Kč 25 164 Kč 39 140 Kč 28 691 Kč 34 589 Kč 38 672 Kč
Zlínský kraj 16 761 Kč 23 590 Kč 38 484 Kč 24 972 Kč 28 766 Kč 32 989 Kč
Moravskoslezský kraj 17 468 Kč 24 343 Kč 36 008 Kč 26 423 Kč 34 751 Kč 39 203 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel 26 115 Kč 35 622 Kč
83329 Řidiči ostatních speciálních vozidel 34 056 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel http://data.europa.eu/esco/isco/C8332

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení 36-58-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář 3658H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace (36-026-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f13.D.1017 Orientace v technických podkladech pro obsluhu speciálního vozu pro čištění kanalizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.1101 Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.8337 Vedení provozních záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.B.4042 Obsluha zařízení na speciálním vozu pro čištění kanalizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.A.4027 Údržba a běžné opravy strojního zařízení speciálního vozu pro čištění kanalizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22.A.6101 Nakládání s odpady z čištění kanalizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f13._.0033 čištění odpadních vod 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0001 základy ekologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e75._.0011 strojní mechanismy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
j13._.0001 fyzika obecně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0011 hydromechanika, hydraulika, pneumatika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0010 hydraulika 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.