Typ JP ID
Povolání 101841

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace provádí odborné čištění kanalizace pomocí speciální techniky.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Čistič kanalizací za pomoci speciální techniky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čištění kanalizace tlakovými vozy a motorovými pery.
 • Frézování kanalizace a odstraňování pevných nánosů z potrubí.
 • Nakládání s odpady – vývoz žumpy, septiku, jímky, tukových lapolů.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

CZ-ISCO

 • 83329 - Řidiči ostatních speciálních vozidel
 • 8332 - Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (CZ-ISCO 8332)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 033 Kč 28 523 Kč 38 365 Kč 23 777 Kč 29 452 Kč 35 343 Kč
Středočeský kraj 14 441 Kč 27 073 Kč 40 703 Kč 23 280 Kč 30 640 Kč 34 969 Kč
Jihočeský kraj - - - 27 537 Kč 33 373 Kč 37 845 Kč
Plzeňský kraj 15 094 Kč 22 134 Kč 38 436 Kč 28 008 Kč 32 591 Kč 35 479 Kč
Karlovarský kraj - - - 20 526 Kč 25 097 Kč 31 562 Kč
Ústecký kraj 14 187 Kč 25 888 Kč 39 356 Kč 23 800 Kč 34 262 Kč 39 409 Kč
Liberecký kraj 14 724 Kč 19 957 Kč 31 297 Kč 20 043 Kč 24 410 Kč 28 448 Kč
Královéhradecký kraj - - - 22 063 Kč 25 509 Kč 31 127 Kč
Pardubický kraj 13 513 Kč 19 714 Kč 35 299 Kč 24 681 Kč 28 953 Kč 33 457 Kč
Kraj Vysočina - - - 26 566 Kč 31 099 Kč 34 407 Kč
Jihomoravský kraj 14 911 Kč 22 893 Kč 35 307 Kč 23 709 Kč 31 362 Kč 34 708 Kč
Olomoucký kraj - - - 24 499 Kč 29 853 Kč 33 041 Kč
Zlínský kraj 14 448 Kč 25 435 Kč 35 481 Kč 21 828 Kč 25 305 Kč 29 409 Kč
Moravskoslezský kraj 14 338 Kč 20 046 Kč 29 808 Kč 23 534 Kč 28 854 Kč 33 158 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel 24 333 Kč 32 347 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Strojní čištění kanalizačních sítí a zařízení. 5
Odsávání a odvoz tuhých odpadů a obsahů tukových lapolů z velkých dálek a hloubek sacími vozy včetně písemného doložení odborné likvidace odpadů dle vyhlášky o odpadech. 5
Odvoz fekálií a odpadních vod. 4
Čištění odpadních jímek. 4
Ruční čištění kanalizačních zařízení. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení 36-58-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář 3658H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace (36-026-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Obsluha tlakových nádob a tlakových zařízení (také topičský průkaz) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003), kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • povinné - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  2
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 1
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f13._.0033 čištění odpadních vod 3 Nutné
f21._.0001 základy ekologie 3 Výhodné
f22._.0002 nakládání s odpady 3 Výhodné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Výhodné
j13._.0001 fyzika obecně 3 Nutné
j13._.0011 hydromechanika, hydraulika, pneumatika 3 Nutné
j13._.0010 hydraulika 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f13.D.1017 Orientace v technických podkladech pro obsluhu speciálního vozu pro čištění kanalizace 3 Nutné
f13.D.1101 Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod 3 Nutné
f13.D.8337 Vedení provozních záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace 3 Nutné
f13.B.4042 Obsluha zařízení na speciálním vozu pro čištění kanalizace 3 Nutné
f13.A.4027 Údržba a běžné opravy strojního zařízení speciálního vozu pro čištění kanalizace 3 Nutné
f22.A.6101 Nakládání s odpady z čištění kanalizace 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.