Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100927

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců zajišťuje péči o drůbež a běžce ve farmových chovech dle zásad welfare. Obsluhuje běžné technologie spojené s tímto chovem.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Stock breeder, Ošetřovatel zvířat
Nadřízené povolání: Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat
Příbuzné specializace: Chovatel a ošetřovatel prasat, Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz, Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat, Chovatel a ošetřovatel skotu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Péče o drůbež a běžce, tj. krmení, napájení, manipulace s nimi, sběr vajec apod., dle zásad chovu drůbeže.
 • Používání zásad welfare.
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech drůbeže podle druhu chované drůbeže (kur, krůta, perlička, křepelka, holub, běžci, aj.).
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech drůbeže podle účelu chovu (maso, vejce, peří).
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech drůbeže podle typu chovu (rozmnožovací, výkrm brojlerů, chov nosnic, smíšené).
 • Vedení evidence v chovech drůbeže a běžců.

CZ-ISCO

 • 61220 - Chovatelé drůbeže
 • 6122 - Chovatelé drůbeže

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chovatelé drůbeže (CZ-ISCO 6122)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj 20 645 Kč 30 805 Kč 48 374 Kč - - -
Zlínský kraj 22 017 Kč 23 896 Kč 33 314 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6122 Chovatelé drůbeže 25 275 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6122 Chovatelé drůbeže http://data.europa.eu/esco/isco/C6122

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž ionizujícím zářením x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělec - farmář 41-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chovatel a ošetřovatel / chovatelka a ošetřovatelka drůbeže a běžců (41-047-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.A.4062 Líhnutí drůbeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8029 Zacházení se zvířaty 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c11.A.8013 Příprava a dávkování krmiva pro drůbež 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8023 Napájení, krmení, třídění a vyskladňování drůbeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.6082 Sběr, ošetření a třídění vajec 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.5003 Údržba a dezinfekce prostor pro chov drůbeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3953 Posuzování drůbeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.8003 Vedení prvotní evidence v chovech drůbeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8050 Reprodukce v chovech drůbeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.B.5004 Obsluha mechanizačních prostředků v chovech drůbeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c16.A.8151 Kontrola a rozpoznání zdravotního stavu drůbeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c11.A.8149 Péče o zdraví drůbeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11._.0082 krmení drůbeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0013 hygiena produkce masa a mléka 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0032 choroby drůbeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0041 zásady chovu hospodářských zvířat a jejich produkce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0044 chov drůbeže a drůbeží produkce (vejce) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0080 krmení hospodářských zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0022 hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí 2 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.