Typ JP ID
Povolání 7293

Obalový technik

Obalový technik v návaznosti na výrobní proces zajišťuje realizaci balení výrobků.

Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analýza stávajících balicích technologií a používání obalových prostředků.
 • Sledování legislativních požadavků na obaly z hlediska obecných obalových environmentálních předpisů a požadavků kladených na obaly baleného zboží v příslušném oboru.
 • Sledování stavu a vývoje balicí techniky a obalových prostředků.
 • Stanovení požadavků na technické a informační vlastnosti obalu.
 • Zajišťování dodávek obalů, obalových materiálů, včetně příslušných certifikátů a prohlášení shody.
 • Spolupráce na tvorbě nových obalů s odborníky z oblasti grafiky, logistiky, obchodu a obchodní značky.
 • Kontrola kvality nakupovaných oblových prostředků.
 • Zajišťování podkladů pro evidenci obalů a obalových odpadů dle enviromentální legislativy.

CZ-ISCO

 • 31193 - Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech
 • 3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 403 Kč 38 356 Kč 59 218 Kč 27 548 Kč 32 499 Kč 54 359 Kč
Středočeský kraj 27 266 Kč 40 020 Kč 66 341 Kč 26 464 Kč 34 246 Kč 47 486 Kč
Jihočeský kraj 24 628 Kč 42 126 Kč 59 824 Kč 24 932 Kč 33 351 Kč 46 629 Kč
Plzeňský kraj 30 845 Kč 41 238 Kč 62 522 Kč 29 186 Kč 38 738 Kč 54 244 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 037 Kč 38 407 Kč 54 438 Kč
Ústecký kraj 30 716 Kč 42 189 Kč 76 827 Kč 29 662 Kč 37 761 Kč 46 885 Kč
Liberecký kraj 26 510 Kč 40 891 Kč 68 259 Kč 27 072 Kč 34 717 Kč 53 835 Kč
Královéhradecký kraj 27 153 Kč 38 236 Kč 53 162 Kč 27 854 Kč 34 456 Kč 43 433 Kč
Pardubický kraj 23 776 Kč 33 909 Kč 54 677 Kč 27 966 Kč 35 610 Kč 48 448 Kč
Kraj Vysočina 24 740 Kč 36 979 Kč 60 180 Kč 26 538 Kč 34 588 Kč 47 482 Kč
Jihomoravský kraj 23 127 Kč 37 118 Kč 60 178 Kč 27 442 Kč 35 997 Kč 49 320 Kč
Olomoucký kraj - - - 29 050 Kč 37 908 Kč 45 792 Kč
Zlínský kraj 28 423 Kč 34 510 Kč 58 620 Kč 24 133 Kč 29 119 Kč 39 000 Kč
Moravskoslezský kraj 17 692 Kč 36 147 Kč 53 772 Kč 30 519 Kč 38 417 Kč 44 311 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech 37 991 Kč 35 814 Kč
31193 Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech 41 075 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zajišťování technických zkoušek obalových prostředků a zabaleného zboží. 9
Samostatné navrhování inovací. Zadání podmínek pro výběr dodavatele. 9
Spolupráce při tvorbě nového obalu s odborníky z oblasti grafiky, logistiky, obchodu a obchodní značky. 9
Zajišťování splnění technických a právních požadavků (složení výrobku, návod, označení apod.) u nových obalů. 9
Zajišťování kontroly kvality obalů podle stanoveného harmonogramu v souladu se správnou výrobní praxí. 8
Příprava podkladů pro evidenci obalů a obalových odpadů. Zajišťování kompletnosti doprovodné dokumentace k obalu (např. prohlášení). 8
Srovnání užívaných obalů s obaly konkurence. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obalová technika 34-42-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obalová technika, zpracování papíru 3442M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru polygrafie 3441L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru polygrafie 3441M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.D.6474 Provádění analýz stávajících obalů a balicích technologií 4 Nutné
m16.D.6475 Sledování a analýza funkčních, estetických, zdravotních, legislativních aj. požadavků na obaly 4 Nutné
m16.D.6476 Sledování stavu a vývoje balicích technologií, balicí techniky a obalů 4 Nutné
m16.D.6477 Srovnávání užívaných obalů s obaly konkurence 4 Nutné
m16.D.7475 Samostatné navrhování inovací obalů a balicích technologií 4 Nutné
m16.D.7476 Spolupráce s odborníky z oblasti grafiky, logistiky, obchodu a ochranných známek 4 Nutné
m16.D.7477 Stanovování podmínek pro výběr dodavatelů obalů 4 Nutné
m16.D.7478 Stanovování požadavků na technické a výtvarné vlastnosti obalu 4 Nutné
m16.C.2472 Zabezpečování kontrol jakosti a technických zkoušek obalů a balicích technologií 4 Nutné
m16.C.2473 Zajišťování dodávek obalů a jejich doprovodné dokumentace (např. informačních letáků apod.) 4 Nutné
m16.C.2474 Zajišťování dokumentace obalů 4 Nutné
m16.D.8471 Zajišťování vedení evidence obalů a obalových odpadů 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0047 obalová technika 4 Nutné
m12._.0002 obalový design 4 Nutné
m16._.0052 normy jakosti a kvality v polygrafii 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.