Typ JP ID
Povolání 102676

Textilní návrhář

Textilní návrhář tvůrčím způsobem navrhuje nové vzory a trendové kolekce v textilní výrobě.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba látek
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Textile designer, Designer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sledování módních trendů a technologického vývoje v odvětví.
 • Průzkum trhu, sledování požadavku zákazníka, mapování konkurence.
 • Vytváření filosofie dezénových kolekcí vycházející z módních trendů a z vlastní invence.
 • Vypracovávání strategie přípravy a řízení tvorby dezénových kolekcí.
 • Navrhování a vytváření nových desénů klasickými a digitálními technologiemi.
 • Spolupráce s vnitropodnikovými útvary.
 • Volba materiálů vhodných pro realizaci dezénových kolekcí s ohledem na funkční vlastnosti výrobků.
 • Prezentace dezénové kolekce při odborných a obchodních jednáních.
 • Zpracování ekonomiky dezénové kolekce.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 34324 - Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační
 • 3432 - Aranžéři a příbuzní pracovníci

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Ruční kreslení desénů. 8
Raportování desénů. 8
Kreslení návrhů barevných variací. 8
Tvorba desénů na počítači. 8
Prezentování módních trendů. 7
Prezentování desénových kolekcí. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Textilní výtvarnictví 82-41-M/14
RVP Grafický design 82-41-M/05
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Textilní návrhář (31-036-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.D.8213 Vedení technické dokumentace 4 Výhodné
e21.D.1116 Orientace v módních trendech 4 Nutné
e21.D.3138 Sledování technologického vývoje v odvětví 4 Výhodné
h13.D.6009 Průzkum trhu 4 Výhodné
h11.D.6007 Monitorování konkurence 4 Výhodné
e21.D.7211 Vytváření filosofie desénových kolekcí 4 Výhodné
e21.D.7212 Vypracování strategie přípravy desénových kolekcí 4 Výhodné
e21.D.7213 Navrhování a vytváření nových desénů 4 Nutné
e21.C.6012 Prezentace desénové kolekce 4 Nutné
e21.D.8711 Zpracování ekonomiky desénové kolekce 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 4 Nutné
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 4 Nutné
e21._.0005 základy textilních technologií, základní druhy strojů a zařízení 4 Nutné
e21._.0041 textilní návrhářství 4 Nutné
e21._.0061 systémy a standardy kvality v textilu a oděvnictví 4 Nutné
j34._.0001 historie 4 Nutné
m11._.0022 výtvarné techniky 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a12 Zvládání zátěže 4
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a04 Flexibilita 5
a03 Kreativita 5
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf