Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102388

Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví

Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví organizuje a řídí veškerý obchod, expedici a dopravu dřeva a vzájemně tyto činnosti koordinuje.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Lesní inženýr pro odbyt a dopravu dříví, Odbytář
Nadřízené povolání: Lesní inženýr
Příbuzné specializace: Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství, Lesní inženýr zařizovatel, Lesní inženýr správce, Lesní inženýr pro těžební činnost,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komunikace s odběrateli a dodavateli dříví, akviziční činnost spojená s obchodem dříví.
 • Řízení činností spojených s prodejem i nákupem dříví a optimalizace dopravně-přepravních a skladových procesů při jeho expedici.
 • Komplexní zajištění, organizace a řízení provozu techniky v dopravě a expedici dříví.
 • Organizace výkupu dřevní hmoty, uzavírání obchodních smluv a vyjednávíní o cenách s obchodními partnery, zpracování podkladů pro fakturaci dříví.
 • Spolupráce při plánování výroby dříví.
 • Zajištění provozuschopnosti výrobních zařízení, řízení obnovy parku strojů a ekonomické efektivnosti strojních investic, případné využití možnosti čerpat finanční příspěvky.
 • Vedení příslušných dokumentací v lesním hospodářství.
 • Volba optimální sortimentace surového dříví.
 • Zajišťování přepravy prostřednictvím různých druhů dopravy (silniční, železniční, vodní, kombinované a další).

CZ-ISCO

 • 24332 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin
 • 21413 - Specialisté v oblasti logistiky
 • 2433 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)
 • 2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) (CZ-ISCO 2433)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 38 515 Kč 67 840 Kč 127 341 Kč - - -
Středočeský kraj 26 979 Kč 60 197 Kč 96 966 Kč - - -
Jihočeský kraj 29 146 Kč 56 398 Kč 88 068 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 596 Kč 56 189 Kč 117 730 Kč - - -
Ústecký kraj 27 033 Kč 49 790 Kč 102 359 Kč - - -
Královéhradecký kraj 27 914 Kč 53 515 Kč 85 077 Kč - - -
Pardubický kraj 35 561 Kč 48 484 Kč 81 148 Kč - - -
Zlínský kraj 29 457 Kč 47 168 Kč 85 278 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 868 Kč 47 161 Kč 90 801 Kč - - -

Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 2141)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 976 Kč 50 671 Kč 94 537 Kč 38 574 Kč 51 976 Kč 71 530 Kč
Středočeský kraj 32 985 Kč 50 794 Kč 88 641 Kč 29 269 Kč 38 079 Kč 49 540 Kč
Jihočeský kraj 32 839 Kč 45 799 Kč 70 024 Kč - - -
Plzeňský kraj 32 721 Kč 43 859 Kč 65 596 Kč 29 321 Kč 36 550 Kč 44 422 Kč
Karlovarský kraj 38 782 Kč 52 429 Kč 81 375 Kč - - -
Ústecký kraj 32 922 Kč 46 263 Kč 78 157 Kč 35 240 Kč 42 414 Kč 52 617 Kč
Liberecký kraj 27 320 Kč 45 275 Kč 74 915 Kč 30 358 Kč 38 839 Kč 52 429 Kč
Královéhradecký kraj 35 820 Kč 45 809 Kč 73 594 Kč - - -
Pardubický kraj 32 859 Kč 42 808 Kč 64 059 Kč - - -
Kraj Vysočina 34 182 Kč 47 123 Kč 88 506 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 338 Kč 44 184 Kč 75 933 Kč 32 751 Kč 40 466 Kč 58 021 Kč
Olomoucký kraj 32 694 Kč 44 895 Kč 67 070 Kč 32 560 Kč 43 558 Kč 58 325 Kč
Zlínský kraj 31 014 Kč 45 173 Kč 67 481 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 33 648 Kč 45 378 Kč 80 835 Kč 33 943 Kč 42 737 Kč 58 355 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2433 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) 59 338 Kč -
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 47 229 Kč 45 152 Kč
21413 Specialisté v oblasti logistiky 43 958 Kč 52 481 Kč
24332 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin 56 410 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2141 Inženýři v průmyslu a ve výrobě http://data.europa.eu/esco/isco/C2141

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru lesní inženýrství 4107T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxT

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14.Z.1201 Operativní řešení organizačních a provozních problémů při nákupu, dopravě a expedici dříví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.Z.1401 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.2441 Stanovování harmonogramů nasazování a využívání prostředků k dopravě a manipulaci dříví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.7331 Optimální volba sortimentace a kvality surového dříví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.C.2002 Vyřizování a přijímání objednávek na přepravu a určování řidičů a vozidel k jejich provedení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.C.2095 Uzavírání obchodních smluv v lesním hospodářství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.8101 Zpracování objednávek, kupních smluv a nabídek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5073 Provádění operativních změn kalkulací a cen podle vývoje nákladů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.8002 Vedení příslušné dokumentace a evidence používaných prostředků a zařízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h21._.0001 silniční doprava - technicko organizační zabezpečení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0041 ekonomika, plánování, řízení a obchodní činnost v lesním hospodářství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0033 sortimentace dříví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0007 cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0022 obchodní vyjednávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0044 lesní doprava a mechanizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 5
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.