Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101640

Vyšetřovatel v pojišťovnictví

Vyšetřovatel v pojišťovnictví vyhledává a vyšetřuje pojistné podvody v komplexním rozsahu.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: pojišťovnictví
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Detektiv v pojišťovnictví, Insurance Investigator
Nadřízené povolání: Specialista v pojišťovnictví
Příbuzné specializace: Riskmanažer v pojišťovnictví, Disponent zajištění, Disponent likvidace zahraničních pojistných událostí, Hlavní metodik v pojišťovnictví, Pojistný analytik, Upisovatel rizik pro pojištění osob, Pojistný matematik, Disponent likvidace pojistných událostí, Produktový manažer v pojišťovnictví, Upisovatel rizik pro neživotní pojištění, Disponent vzniku pojištění
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajištění preventivních opatření vůči pojistným podvodům.
 • Vyhledávání a vyšetřování pojistných podvodů.
 • Posuzování a analyzování přidělených případů.
 • Kontrola místa incidentu s cílem určit příčinu a následky, sběr důkazů.
 • Výslech nárokující osoby a svědků s cílem získat informace požadované k vyhodnocení platnosti jejího tvrzení.
 • Stanovení zodpovědné osoby za nehodu, poškození či ztrátu.
 • Práce v utajení při sběru informací.
 • Vypracování záznamů z výslechů, zpracování závěrečné zprávy o výstupech vyšetřování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 24133 - Specialisté likvidace pojistných událostí
 • 2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 2413)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 259 Kč 56 941 Kč 110 675 Kč - - -
Středočeský kraj 35 387 Kč 49 347 Kč 90 495 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 397 Kč 49 122 Kč 83 228 Kč - - -
Plzeňský kraj 36 591 Kč 50 548 Kč 82 644 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 205 Kč 47 945 Kč 73 689 Kč - - -
Ústecký kraj 32 606 Kč 46 059 Kč 77 978 Kč - - -
Liberecký kraj 27 192 Kč 44 998 Kč 82 148 Kč - - -
Královéhradecký kraj 33 307 Kč 51 047 Kč 90 452 Kč - - -
Pardubický kraj 34 016 Kč 48 922 Kč 83 964 Kč - - -
Kraj Vysočina 33 761 Kč 44 365 Kč 74 063 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 568 Kč 46 251 Kč 76 173 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 133 Kč 36 772 Kč 60 296 Kč - - -
Zlínský kraj 30 091 Kč 44 612 Kč 84 136 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 431 Kč 41 177 Kč 71 542 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 54 408 Kč 48 535 Kč
24133 Specialisté likvidace pojistných událostí 45 664 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda 6805T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru právo a právní věda 6805R
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost 6842M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12.D.1001 Orientace v dokumentaci o pojistných událostech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.8016 Vedení požadovaných evidencí a dokumentací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.3527 Provádění kontroly dodržování preventivních opatření vůči pojistným podvodům 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.6004 Analyzování příčin pojistných podvodů a navrhování opatření 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.1004 Orientace v pojistných smlouvách a v souvisejících právních předpisech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.3522 Provádění kontroly místa incidentu s cílem určit příčinu a následky, sběr důkazů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.3556 Provádění výslechů s cílem získat potřebné informace k vyhodnocení škodní události 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.8022 Vypracování záznamů z výslechů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.2011 Zpracování preventivních opatření vůči pojistným podvodům 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.3557 Provádění vyhledávání a vyšetřování pojistných podvodů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.2561 Zpracování závěrečných zpráv o výstupech vyšetřování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0006 metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0071 pojišťovací legislativa včetně pojistných podmínek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0051 pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0052 produkty v pojišťovnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0017 finanční právo 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0066 postupy při uzavírání pojistných smluv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.