Typ JP ID
Specializace 101942

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID)

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID), provádí návrhy a montáž systémů určených pro automatickou identifikaci (RFID) a zajišťuje technickou a technologickou způsobilost snímačů, čteček a čipů pro bezkontaktní komunikaci.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Technik systémů pro bezkontaktní identifikaci
Nadřízené povolání: Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Příbuzné specializace: Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů, Elektrotechnik letadlových přístrojů, Elektrotechnik měřících přístrojů, Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť, Mechatronik
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení a výběr vhodného systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci v závislosti na rozmístění prvků automatické identifikace a s ohledem na bezpečnost a funkční spolehlivost.
 • Vypracování technické dokumentace a schématu instalovaného systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci.
 • Montáž a nastavení systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci včetně testování správnosti provozu.
 • Detekce závad systému automatické identifikace pomocí měřicích přístrojů.
 • Opravy a pravidelné servisní práce na systémech pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci.
 • Vedení technické a provozní dokumentace a záznamů o prováděných měření.

CZ-ISCO

 • 31132 - Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři
 • 31143 - Technici elektronici technologové, normovači
 • 31133 - Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači
 • 3113 - Elektrotechnici a technici energetici
 • 3114 - Technici elektronici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Elektrotechnici a technici energetici (CZ-ISCO 3113)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 971 Kč 39 713 Kč 67 770 Kč - - -
Středočeský kraj 28 170 Kč 42 161 Kč 65 228 Kč - - -
Jihočeský kraj 30 990 Kč 50 597 Kč 67 617 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 986 Kč 36 821 Kč 53 907 Kč - - -
Karlovarský kraj 28 733 Kč 37 116 Kč 52 804 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 956 Kč 34 367 Kč 59 466 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 924 Kč 39 153 Kč 61 984 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 351 Kč 35 063 Kč 54 242 Kč - - -
Zlínský kraj 24 098 Kč 35 049 Kč 55 707 Kč - - -

Technici elektronici (CZ-ISCO 3114)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 732 Kč 41 133 Kč 72 439 Kč - - -
Středočeský kraj 21 182 Kč 39 178 Kč 66 978 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 351 Kč 37 567 Kč 57 638 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 746 Kč 37 956 Kč 50 271 Kč - - -
Pardubický kraj 22 550 Kč 29 485 Kč 45 999 Kč - - -
Kraj Vysočina 30 769 Kč 41 257 Kč 54 885 Kč - - -
Zlínský kraj 26 702 Kč 44 416 Kč 59 918 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3113 Elektrotechnici a technici energetici 40 555 Kč 34 326 Kč
3114 Technici elektronici 37 805 Kč 32 787 Kč
31132 Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři 37 842 Kč -
31133 Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači 46 308 Kč -
31143 Technici elektronici technologové, normovači 45 600 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Identifikace závad a provádění oprav jednotlivých částí systému. 7
Znovunastavení systému a testování provozuschopnosti systému automatické identifikace. 7
Nastavení zvoleného systému automatické identifikace s ohledem na citlivost snímacích prvků. 7
Měření elektrických veličin z hlediska konstrukčního řešení automatické identifikace. 6
Záznamy o prováděných měření. 6
Vyhotovení předávacího protokolu systému automatické identifikace. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
RVP Elektrotechnika 26-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektronika 2643L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektronika 2643M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace 2645L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná elektronika 2646M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná elektronika 2646L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace 2645M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Elektrotechnik pro automatickou identifikaci RFID (26-033-M)

Legislativní požadavky

 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a13 Objevování a orientace v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0042 vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy 4 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 4 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 4 Nutné
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 4 Nutné
e81._.0004 měření elektrických veličin 4 Nutné
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 4 Nutné
e81._.0021 elektronika obecně 4 Nutné
e81._.0022 elektronické prvky 4 Nutné
e81._.0090 normy elektrických obvodů a instalací 4 Nutné
e81._.0006 vnitřní rozvody 4 Nutné
e81._.0007 základy elektromagnetické kompatibility (EMC), pojmy a vztahy 4 Nutné
l24._.0009 bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem 4 Nutné
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 4 Nutné
e81._.0046 technická a technologická dokumentace v elektrotechnice 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.A.3009 Uvádění do provozu a nastavování provozních parametrů elektrotechnických zařízení 4 Nutné
e81.A.3018 Kompletování, opravy a údržba elektronických zařízení 4 Nutné
e81.D.8080 Vedení záznamů o provozu, revizích a opravách zařízení 4 Nutné
e81.D.1018 Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 4 Nutné
e81.A.4211 Realizace stanovených funkčních produktů pro automatickou identifikaci 4 Nutné
e81.D.4001 Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot 4 Nutné
e81.D.1804 Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení 4 Nutné
e81.D.2910 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro činnost na elektrickém zařízení 4 Nutné
e82.D.1803 Ochrana před bleskem a přepětím (LPS) 4 Nutné
e81.D.5251 Provádění technických výpočtů při navrhování aplikace automatické identifikace 4 Nutné
e81.A.3007 Provádění technologické přípravy výroby a montáže automatické identifikace 4 Nutné
e81.D.9054 Nastavení a testování elektrických nebo elektronických zařízení automatické identifikace 4 Nutné
e81.A.1036 Identifikace a odstranění závad vedení a zařízení elektronických komunikací 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.