Typ JP ID
Specializace 101737

Výrobce buničiny v kontinuální výrobě

Výrobce buničiny v kontinuální výrobě řídí z velínu a místně obsluhuje výrobní zařízení varny a bělení buničiny.

Odborný směr: Výroba a zpracování papíru
Odborný podsměr: výroba celulózy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Celulózař
Příbuzné specializace: Strojník regeneračního kotle, Operátor regenerace chemikálií, Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě, Strojník sušicího a odvodňovacího stroje
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického procesu kontinuálního alkalického – sulfátového vaření dřevních štěpek, praní a třídění nebělené buničiny, bělení buničiny a přípravy bělicích chemikálií.
 • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Měření a analýzy sloužící ke kontrole průběhu výroby buničiny
 • Odběr vzorků buničiny (vodolátky), varného louhu, odpadních vod a chemikálií pro analýzy v laboratoři.
 • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

CZ-ISCO

 • 31399 - Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení
 • 3139 - Operátoři velínů jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Operátoři velínů jinde neuvedení (CZ-ISCO 3139)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 958 Kč 39 192 Kč 48 157 Kč - - -
Ústecký kraj 22 100 Kč 25 173 Kč 36 773 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3139 Operátoři velínů jinde neuvedení 30 372 Kč -
31399 Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení 38 852 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Dálkové řízení technologického procesu kontinuálního alkalického - sulfátového vaření, praní, třídění a bělení buničiny z velínu pomocí automatizovaného řídicího systému 6
Organizace práce při odstavení, nájezdu a opravě zařízení 5
Vedení denních záznamů o provozu a opravách technologického zařízení 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž teplem x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik operátor 28-42-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie 2841M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie 2842L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie 2842M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství 2341L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M

Legislativní požadavky

 • povinné - Obsluha plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e41.D.8910 Vedení záznamů o provozu a opravách strojů a zařízení v papírenské výrobě 4 Nutné
e41.A.4002 Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení pro výrobu buničiny, provádění jednoduchých oprav. 3 Nutné
e41.B.1022 Obsluha spodní části vařáků s příslušenstvím (louhování, odplynování, odlouhování, praní ve vařácích) ve výrobě celulózy. 4 Nutné
e41.B.1023 Řízení varného procesu při výrobě buničiny v papírenské výrobě, včetně plnění vařáků. 4 Nutné
e41.B.1021 Řízení a obsluha třídicí a prací linky ve výrobě celulózy 4 Nutné
e41.B.1024 Obsluha zařízení na výrobu chemikálií a bělicích roztoků, vícestupňové bělení a třídění buničiny ve výrobě a zpracování papíru. 4 Nutné
e41.B.2018 Dálkové řízení kyslíkového kontinuálního bělení buničiny ve výrobě a zpracování papíru. 4 Nutné
e41.D.3907 Posuzování hodnot parametrů výrobního procesu při kontinuálním zpracování buničiny 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e41._.0021 technologie výroby a zpracování buničiny 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.