Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30130

Soudní exekutor

Soudní exekutor je pověřený státem k výkonu exekutorského úřadu a je podle zákona oprávněn nezávisle vykonávat nucený výkon exekučních titulů a další činnosti podle zvláštního zákona.

Odborný směr: Právo
Odborný podsměr: právo
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Nadřízené povolání: Exekutor
Příbuzné specializace:
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výkon exekucí, jimiž je exekutor pověřen soudem na návrh oprávněného účastníka řízení.
 • Vydávání exekučních příkazů.
 • Poskytování právní pomoci účastníkům exekučního řízení v rozsahu stanoveném zákonem.
 • Sepisování exekutorských zápisů a listin.
 • Přijímání věcí do úschovy.
 • Doručování listin a výkon kompetencí soudního vykonavatele.
 • Provádění dražeb movitých a nemovitých věcí za podmínek stanovených zákonem.

CZ-ISCO

 • 26199 - Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení
 • 26191 - Exekutoři
 • 2619 - Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení (CZ-ISCO 2619)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 872 Kč 58 571 Kč 115 330 Kč 34 910 Kč 50 727 Kč 74 491 Kč
Středočeský kraj 55 810 Kč 81 913 Kč 146 617 Kč 35 429 Kč 43 535 Kč 56 988 Kč
Jihočeský kraj 43 897 Kč 59 983 Kč 89 557 Kč 30 528 Kč 41 697 Kč 51 571 Kč
Plzeňský kraj 19 520 Kč 33 605 Kč 69 186 Kč 33 570 Kč 45 419 Kč 63 692 Kč
Ústecký kraj - - - 33 322 Kč 43 997 Kč 58 568 Kč
Liberecký kraj - - - 34 481 Kč 44 132 Kč 55 196 Kč
Královéhradecký kraj - - - 35 910 Kč 47 285 Kč 60 184 Kč
Pardubický kraj 39 844 Kč 52 928 Kč 74 670 Kč 33 588 Kč 40 474 Kč 52 090 Kč
Jihomoravský kraj - - - 33 659 Kč 43 985 Kč 58 698 Kč
Olomoucký kraj 35 328 Kč 49 779 Kč 85 052 Kč 31 526 Kč 40 959 Kč 54 550 Kč
Zlínský kraj - - - 33 969 Kč 42 894 Kč 59 641 Kč
Moravskoslezský kraj 37 829 Kč 60 123 Kč 97 221 Kč 34 045 Kč 43 920 Kč 57 173 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2619 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení 53 554 Kč 46 643 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2619 Specialisté v právní oblasti a pracovníci v příbuzných oborech jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C2619

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda 6805T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teoretické právní vědy 6801T

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti exekutora - zkouška podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i42.C.2012 Přijímání věcí do úschovy v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením a jejich vydávání při splnění stanovených podmínek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2013 Zajišťování včasného doručení listin účastníkům exekučního řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2053 Provádění úkonů směřujících k nucené realizaci exekučních titulů (blokace bankovních účtů, zápisy do katastru nemovitostí apod.) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.3011 Provádění dražeb movitých a nemovitých věcí za podmínek stanovených zákonem 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.1014 Poskytování právní pomoci účastníkům exekučního řízení v rozsahu stanoveném zákonem 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.9033 Samostatné vydávání exekučních příkazů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.9031 Sepisování exekutorských zápisů a listin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.8014 Vedení evidencí jednotlivých případů včetně údajů o výši uspokojení pohledávek oprávněného, resp. o výši splaceného dluhu povinného 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.8026 Příprava a kompletace podkladů a dokladů potřebných pro provádění exekucí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.8027 Zjišťování údajů o majetkových poměrech povinného 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.1001 Orientace v právních spisech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0011 občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0013 trestní právo 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0021 komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0024 postupy vymáhání pohledávek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0041 exekutorské postupy a pravidla vč. provádění dražeb 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42._.0001 soudnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0001 právní věda, právní principy a zásady 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.