Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101602

Knižní vydavatel

Knižní vydavatel realizuje vydávání knižních titulů.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: knihovnictví, archivnictví
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Knižní nakladatel, Commissioning editor, Book publisher
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení chodu vydavatelství.
 • Řízení odbytu.
 • Určování zaměření vydavatelství.
 • Schvalování marketingových strategií.
 • Rozhodování o výběru vydávaných titulů.

CZ-ISCO

 • 14314 - Řídící pracovníci v oblasti vydavatelství
 • 1431 - Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy (CZ-ISCO 1431)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 38 899 Kč 70 641 Kč 283 233 Kč 33 251 Kč 54 780 Kč 90 638 Kč
Plzeňský kraj - - - 35 136 Kč 47 809 Kč 85 559 Kč
Jihomoravský kraj - - - 31 464 Kč 43 948 Kč 80 587 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 31 481 Kč 48 604 Kč 69 718 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
1431 Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy 50 441 Kč 47 627 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
1431 Vedoucí a řídící pracovníci ve sportovních, zábavních a příbuzných zařízeních http://data.europa.eu/esco/isco/C1431

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Publicistika 72-42-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru humanitní studia 6107R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru publicistika 7242M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru knihkupectví 6643M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.C.3011 Společenské vystupování a profesionální jednání ve styku se zákazníky i obchodními partnery 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i32.C.2023 Dojednávání cen, ceníků a cenových podmínek s obchodními partnery 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2111 Vedení jednotlivých zakázek od zadání až po realizaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m21.C.2011 Komplexní zajišťování technického a výtvarného zpracování publikací ve spolupráci s výtvarníky a s ostatními redakcemi vydavatelství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2211 Projednávání a uzavírání objednávek s obchodními partnery 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.2003 Projednávání a uzavírání běžných smluv s obchodními partnery 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.2993 Zajišťování propagačních akcí a akcí na podporu prodeje 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
m11.D.1100 Orientace v literárních a kulturních dějinách 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
m22.D.1012 Orientace v aktuálně vydávaných titulech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.2200 Volba titulů do edičního plánu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.3200 Posuzování nabízených rukopisů dle prodejnosti a umělecké invence 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11._.0017 marketing vystavování na veletrzích a komerčních výstavách 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
m11._.0003 tvorba prózy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0004 básnická tvorba 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
m11._.0012 literární historie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
m11._.0014 literární kritika 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i54._.0023 management kvality 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m21._.0013 jazyk a stylistika v médiích a publikacích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m21._.0041 vydavatelská činnost 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0022 obchodní vyjednávání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34._.0012 literatura 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0011 dějiny umění 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf