Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30725

Malíř

Malíř navrhuje barevná řešení a provádí malířské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov na vnitřních a vnějších omítkách nabo jiných podkladech.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Malíř pokojů, Natěrač, Painter, House painter
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů, výpočet natíraných ploch, množství nátěrů a spotřeby materiálu pro zakázku.
 • Organizace a zřízení pracoviště a přesun hmot.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany.
 • Volba vhodných pracovních postupů, nářadí a hodnocení podmínek pro malířské práce.
 • Příprava podkladu pro malířské práce.
 • Příprava nátěrových hmot k použití.
 • Nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním na různé povrchy.
 • Aplikace jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů, používání šablon.

CZ-ISCO

 • 71311 - Malíři interiérů
 • 7131 - Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři (CZ-ISCO 7131)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 23 295 Kč 29 146 Kč 35 277 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7131 Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři 20 218 Kč 28 204 Kč
71311 Malíři interiérů - 28 238 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7131 Malíři (vč. stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři http://data.europa.eu/esco/isco/C7131

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Malíř a lakýrník 39-41-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Štukatér 36-63-H/01
RVP Malířské a natěračské práce 36-57-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru štukatér, štukatérské práce 3663H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř-natěrač, malířské a natěračské práce 3657E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce 2361H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Malíř/malířka (39-001-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.2062 Nanášení nátěrů štětcem, válečkem a stříkacím zařízením 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1092 Čtení stavebních výkresů a dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2130 Návrh pracovních postupů provádění a oprav maleb a nátěrů interiérech a exteriérech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3927 Posuzování stavu podkladu před prováděním maleb; stanovení způsobu přípravy podkladu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3326 Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy při provádění malířských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.5016 Výpočet množství maleb (v metrech čtverečných) a spotřeby materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3325 Příprava nátěrových hmot k použití v souladu s instrukcemi výrobce a míchání barev do stanoveného odstínu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.2101 Provádění a opravy všech druhů maleb v jednom nebo více odstínech v interiérech a exteriérech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.A.2031 Tmelení ploch a broušení tmelených ploch 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2122 Návrh barevného řešení malovaných prostorů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.2059 Provádění maleb dekorativními technikami, linkování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0028 malířské nátěrové hmoty a další prostředky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0048 technologie malířských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73._.0048 nátěrové hmoty, spojovací materiál, tmely a jiné 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 0
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 0
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.