Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102362

Bankovní pokladník

Bankovní pokladník zajišťuje pokladní a finančně-obslužné operace spojené s hotovostí v tuzemské i zahraniční měně, včetně související administrativní činnosti.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Cashier
Nadřízené povolání: Bankovní pracovník
Příbuzné specializace: Pracovník vnitřních bankovních služeb, Pracovník systému platebních karet, Pracovník podpisových vzorů, Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků, Makléř asistent, Pracovník řízení úvěrů, Pracovník spotřebitelských úvěrů, Pracovník kapitálových obchodů, Pracovník správy úvěrového portfolia, Pracovník klientského centra banky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajištění komplexních pokladních transakcí na přepážce – hotovostní transakce v tuzemské i cizí měně, šekové transakce, směnárenská činnost.
 • Podávání informací a nabízení dalších služeb a produktů klientům banky.
 • Zajištění bezpečné manipulace a optimálního množství hotovosti na přepážce.
 • Zpracovávání pokladní uzávěrky a požadovaných výstupů pro back-office oddělení.
 • Zajištění bezpečné úschovy hotovostí a jiných cenností.
 • Manipulace hotovostních transakcí v diskrétním boxu.
 • Archivace, dohledávání dokumentů, spolupráce při řešení servisních činností na pracovišti.

CZ-ISCO

 • 42111 - Pokladníci ve finančních institucích
 • 4211 - Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 4211)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 27 480 Kč 30 984 Kč 36 671 Kč - - -
Středočeský kraj 24 271 Kč 27 761 Kč 31 859 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 224 Kč 27 467 Kč 31 107 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 156 Kč 27 453 Kč 31 248 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 717 Kč 27 549 Kč 31 847 Kč - - -
Ústecký kraj 24 700 Kč 27 397 Kč 31 322 Kč - - -
Liberecký kraj 24 440 Kč 27 405 Kč 30 977 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 580 Kč 27 686 Kč 32 329 Kč - - -
Pardubický kraj 25 559 Kč 27 800 Kč 31 393 Kč - - -
Kraj Vysočina 24 805 Kč 27 499 Kč 30 988 Kč - - -
Jihomoravský kraj 24 510 Kč 27 060 Kč 32 137 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 407 Kč 27 887 Kč 31 439 Kč - - -
Zlínský kraj 25 122 Kč 27 267 Kč 31 321 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 486 Kč 27 607 Kč 31 338 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4211 Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech 28 031 Kč 30 238 Kč
42111 Pokladníci ve finančních institucích 30 596 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Osvědčení ČNB o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 odst. 3 písm. b) zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11.D.8422 Vedení předepsané evidence o provedených hotovostních operacích dle platných předpisů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8423 Zajišťování péče o podkladní doklady (jejich třídění, ukládání) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3317 Kontrola pravosti, platnosti a neporušenosti přijímaných hodnot 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.4312 Provádění pokladních hotovostních operací (i v cizích měnách) při vkladech a výběrech z účtů, vkladních knížek a obdobných produktů, při nákupech a prodejích cenných papírů, certifikátů, obligací, při výplatách výnosů z cenných papírů nebo při využívání speciálních produktů a služeb banky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3316 Kontrola náležitostí dokladů, na jejichž základě jsou hodnoty pokladníkem přijímány či vydávány 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.5311 Příprava dotací a odvodů hotovostí do hlavní pokladny nebo trezoru banky, do bankomatů a zpracování zásilek přijatých z nočních trezorů, z hlavní pokladny či trezoru banky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8421 Pořizování vstupních dat o zpracovávaných dokladech včetně zaúčtování prováděných operací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0033 bankovní účetnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0042 směnárenství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf