Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102593

Návrhář databází

Návrhář databází v konkrétním databázovém systému na základě analýzy vytváří návrh databáze od konceptuálního modelu po fyzický model, programuje navrženou databázovou vrstvu aplikace a podílí se na optimalizaci jejího provozu.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Analytik, Databázový architekt, Database Designer, Informační architekt
Nadřízené povolání: Analytik IT
Příbuzné specializace: Business analytik, Návrhář software
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zapojení do tvorby návrhu a projednávání koncepce řešení softwarové aplikace.
 • Návrh databází.
 • Vytváření analytické dokumentace.
 • Vytváření datových struktur a definování jejich vazeb.
 • Programování databázové vrstvy aplikace.
 • Testování funkčnosti a vazeb navrhované databáze.
 • Optimalizování výkonnosti navrhované databáze na základě informací z provozu.
 • Zajišťování bezpečnosti navrhované databáze.
 • Zavádění a sledování nových trendů a zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti databází.
 • Zpracování technické dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.
 • Sledování a zavádění nových trendů v oblasti databázových technologií.

CZ-ISCO

 • 25210 - Návrháři a správci databází
 • 2521 - Návrháři a správci databází

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Návrháři a správci databází (CZ-ISCO 2521)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 575 Kč 71 021 Kč 143 778 Kč - - -
Středočeský kraj 36 790 Kč 54 629 Kč 98 063 Kč - - -
Ústecký kraj 35 309 Kč 61 230 Kč 93 470 Kč - - -
Jihomoravský kraj 38 689 Kč 63 121 Kč 110 830 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2521 Návrháři a správci databází 62 102 Kč 46 071 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2521 Návrháři a správci databází http://data.europa.eu/esco/isco/C2521

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 26-47-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru informatika 1801R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory 18xxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.D.2009 Porozumění analytické dokumentaci a požadavkům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.6122 Analyzování a projektování náročných a složitých aplikací včetně navržení databází a integrace se stávajícími systémy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7120 Navrhování databází 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7121 Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7123 Vytváření návrhů zavádění operačních a databázových systémů při řešení počítačových aplikací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7130 Vytváření obsahu relačních databází, nastavení propojení datových schémat a integrity dat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7004 Programování databázové vrstvy aplikace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7241 Optimalizace výkonnosti databáze 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.3444 Zajištění bezpečnosti databáze proti neoprávněnému přístupu a ztrátě dat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.2124 Zpracování podkladů pro uživatelskou dokumentaci, tisk vzorů výstupů, vytváření grafického popisu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7002 Používání SQL 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0013 práce s databázemi 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0044 ochrana dat, ochrana proti počítačovým virům 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0001 informatika 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0011 algoritmizace úloh 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0023 projektování informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 4
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.