Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 156

Podlahář

Podlahář pro bytové, občanské, průmyslové a zemědělské stavby pokládá, osazuje, opravuje a ošetřuje podlahy ze dřeva, mazaniny, betonu, teraca, korku, textilu, laminátu, linolea a jiných materiálů včetně jejich napojení na okolní konstrukce.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Podřízené specializace: Podlahář průmyslových podlah, Podlahář sportovních podlah,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Posouzení stavu povrchu a stanovení vhodného pracovního postupu.
 • Zaměření a výpočty ploch a spotřeby podkladových a doplňkových materiálů.
 • Zhotovení a úprava podkladní podlahové vrstvy.
 • Kladení, lepení, stěrkování, lití a svařování podlahovin, včetně jejich napojení na okolní konstrukce.
 • Konečné úpravy a zakoneční položených podlahovin.
 • Opravy všech druhů podlahovin.
 • Obsluha mechanizačních prostředků na ošetřování podlah.

CZ-ISCO

 • 71221 - Podlaháři (kromě parketářů)
 • 71222 - Parketáři
 • 7122 - Podlaháři a obkladači

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7122 Podlaháři a obkladači http://data.europa.eu/esco/isco/C7122

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Podlahář 36-59-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru podlahář, podlahářské práce 3659H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Podlahářské práce 36-59-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru podlahář, podlahářské práce 3659E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Podlahář/podlahářka dřevěných podlah (36-033-H)
 • Podlahář/podlahářka povlakových podlah (36-036-H)
 • Podlahář/podlahářka sportovních podlah (36-081-H)
 • Podlahář/podlahářka průmyslových podlah (36-082-H)
 • Podlahář/podlahářka laminátových podlah (36-161-H)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Svařování plastů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.2084 Povrchové úpravy a příprava ploch pro kladení podlahovin tryskáním, broušením, tmelením, štěrkováním a podobně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.2085 Povrchové úpravy položených podlahových krytin, konečné úpravy lištováním, soklováním, pastováním, lakováním a podobně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2020 Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2065 Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.5030 Výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1050 Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění podlah 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.4035 Měření a rozměřování podlah před pokládkou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3088 Pokládka a provádění všech druhů podlah 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3089 Zhotovování podkladu pro podlahy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3090 Opravy, údržba a ošetřování podlah 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0025 podlahové krytiny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0041 technologie podlahářských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0044 technologie lakýrnických a natěračských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73._.0048 nátěrové hmoty, spojovací materiál, tmely a jiné 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0024 stavební výkresy 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0022 stavební konstrukce a jejich části, stavební materiály a jejich parametry a vlastnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 0
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 0
4.5 Kompetence k samostatnosti 0
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Alergická onemocnění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.