Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5440

Hudební režisér

Hudební režisér realizuje a řídí nahrávání zvukových záznamů hudebních nebo slovesných děl.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: hudba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Musician, Director, Muzikant
Nadřízené povolání: Hudebník
Příbuzné specializace: Korepetitor, Hudebník sólista, Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny, Hudebník člen orchestru a souboru, Dirigent
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Realizace a řízení nahrávání zvukových záznamů hudebních nebo slovesných děl.
 • Režijní úpravy k dosažení příslušných uměleckých a zvukových kvalit nahrávek.
 • Organizace a zajišťování technické a ekonomické stránky nahrávání.
 • Konzultace s účinkujícími, dirigenty, sbormistry, autory a dramaturgy.
 • Realizace zvukových částí filmových, televizních nebo rozhlasových hudebních a hudebně-dramatických děl.
 • Snímání zvukových efektů pro používání v pořadech a kombinování zvuků a jejich kompozice do příslušných rytmických a výrazových řádů.

CZ-ISCO

 • 26541 - Režiséři
 • 2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2654 Filmoví, divadelní a příbuzní režiséři a producenti http://data.europa.eu/esco/isco/C2654

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru hudební umění 8201T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny hudebního umění 8102R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru hudební umění 8201R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru dramatické umění 8247N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hudba 8244M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru hudba 8244N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zpěv 8245M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dramatické umění 8247M
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teorie a dějiny hudebního umění 8102T
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru zpěv 8245N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.C.2041 Spolupráce s dirigenty, sbormistry, hudebníky, autory a dramaturgy při řešení zvukových částí filmových, televizních nebo rozhlasových hudebních a hudebně-dramatických děl 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.2042 Spolupráce při řešení ekonomické stránky nahrávání hudebních děl 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.2033 Řízení realizace nahrávek hudebních a slovesných děl 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.2041 Návrh způsobů řešení zvukových částí filmových, televizních nebo rozhlasových hudebních a hudebně-dramatických děl 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.F.2042 Snímání zvukových efektů pro použití ve filmových, televizních nebo rozhlasových pořadech a kombinování a kompozice zvuků do příslušných rytmických a výrazových řádů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.2043 Provádění korektur zvukového záznamu a nahrávek v hudebních nebo slovesných dílech včetně vytváření syntetických zvuků a elektronické hudby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14._.0031 hudební režie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14._.0001 hudba 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.