Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102442

Mistr zvuku v audiovizi

Mistr zvuku v audiovizi vytváří zvukovou složku audiovizuálního díla podle představ režiséra a producenta. Provádí primární záznam zvuku při natáčení, při postprodukci pak střih zvuku, speciální zvukové efekty (sound design) a závěrečnou mixáž zvuku.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: dramatická, filmová, televizní, rozhlasová tvorba
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Primární příjem zvuku při natáčení.
 • Záznam hereckých dialogů, případně dalších zvukově výrazných akcí.
 • Čištění dialogů, střih a nasazování ruchů a atmosfér v postprodukci.
 • Vytváření stylizovaných zvukových efektů.
 • Mixáž hudby do zvoleného formátu.
 • Závěrečná mixáž audiovizuálního díla.

CZ-ISCO

 • 35211 - Zvukaři a osvětlovači
 • 3521 - Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů (CZ-ISCO 3521)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 257 Kč 38 516 Kč 52 097 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 050 Kč 34 475 Kč 45 199 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů 36 760 Kč 31 003 Kč
35211 Zvukaři a osvětlovači 32 961 Kč 30 776 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3521 Technici vysílání a obsluha záznamu zvuku http://data.europa.eu/esco/isco/C3521

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Multimediální tvorba 82-43-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru audiovizuální tvorba a výroba 8243N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m15.A.4092 Zpracovávání analogových a digitálních záznamů zvuku z různých druhů nosičů včetně provádění technických úprav, střihů a doplňování kódů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.F.2116 Práce na zvukových efektech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.F.2117 Zvukové střihové práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.F.2042 Snímání zvukových efektů pro použití ve filmových, televizních nebo rozhlasových pořadech a kombinování a kompozice zvuků do příslušných rytmických a výrazových řádů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.A.3050 Samotné zapojení snímačů zvuku, záznamových zařízení zvuku, korekčních a mixážních aparatur do funkčních signálových cest 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.A.3052 Propojení a nastavení zvukových částí audiovizuálních zařízení při natáčení kontaktního zvuku 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.F.2111 Odhad zvukových charakteristik natáčecího prostředí (interiér, exteriér, míra pohltivosti a odrazu, parazitní ruchy), výběr a přizpůsobení použití techniky podmínkám provozu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.F.2615 Zvládání primárního záznamového řetězu snímání audiovizuálních děl, samostatné snímání záběrů technického charakteru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.Z.2731 Koordinace a samostatné řízení dokončovacích prací při výrobě filmů a audiovizuálních děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.B.4642 Obsluha profesionálních zařízení k promítání filmů a profesionálních zařízení a pracovišť ve zvukových halách, včetně přípravy zařízení 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.A.3051 Propojení všech zařízení do mixážního stolu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.F.2115 Dabing a postsynchronní záznam (filmová tvorba, televizní tvorba) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m15._.0062 zvuková technika, postupy ozvučování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15._.0073 technologie filmové výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
m15._.0074 technologie televizní výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0042 zařízení a systémy elektronických komunikací 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0031 spotřební elektronika (televize, videa, CD přehrávače, pračky apod.) 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
m15._.0066 možnosti a postupy tvorby zvukových efektů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0003 akustika 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
m15._.0083 technologie tvorby zvukových nahrávek a produkcí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15._.0084 technologie tvorby dabingu a postsynchronního záznamu zvuku 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15._.0090 formátové normy záznamů, vysílaných signálů (analogově i digitálně) 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
m15._.0085 digitalizace a komprese záznamů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
m15._.0075 technologie výroby zvukových záznamů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.