Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 6974

Makléř

Makléř zajišťuje tvorbu a realizaci strategie a plánu obchodů s cennými papíry pro banku a klienty, uzavírá nejvýznamnější a nejsložitější obchody s cennými papíry.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Bank broker
Nadřízené povolání: Bankovní specialista
Příbuzné specializace: Specialista rozvoje bankovních obchodů, Specialista kapitálových obchodů, Dealer, Specialista analýzy finančního trhu, Specialista úvěrových rizik, Specialista bankovních strategií, Specialista devizových obchodů, Specialista systému platebních karet, Specialista metodik bankovních hotovostních operací
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vykonávání akviziční činnosti bankovních produktů, služeb a obchodů.
 • Vyhledávání a získávání nových klientů banky a obchodních partnerů.
 • Uzavírání nejvýznamnějších a nejsložitějších obchodů s cennými papíry dle pokynů klientů.
 • Zajišťování trvalého přímého kontaktu s českými i zahraničními kapitálovými trhy.
 • Zpracování reportů a vedení předepsané dokumentace.
 • Získávání a vyhodnocování informací o aktuálním dění na tuzemských a zahraničních kapitálových trzích a jejich odborná interpretace a prezentace.
 • Komplexní poradenské, konzultační a zprostředkovatelské služby pro klienty v oblasti kapitálových trhů.

CZ-ISCO

 • 24124 - Bankovní makléři
 • 2412 - Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté (CZ-ISCO 2412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 102 Kč 62 473 Kč 148 649 Kč - - -
Středočeský kraj 33 314 Kč 46 556 Kč 73 878 Kč - - -
Jihočeský kraj 31 617 Kč 47 970 Kč 91 141 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 535 Kč 44 779 Kč 78 820 Kč - - -
Karlovarský kraj 32 093 Kč 45 255 Kč 70 100 Kč - - -
Ústecký kraj 33 017 Kč 44 122 Kč 74 195 Kč - - -
Liberecký kraj 30 950 Kč 44 611 Kč 87 389 Kč - - -
Královéhradecký kraj 31 163 Kč 42 476 Kč 80 288 Kč - - -
Pardubický kraj 31 141 Kč 45 042 Kč 74 603 Kč - - -
Kraj Vysočina 31 607 Kč 42 827 Kč 66 851 Kč - - -
Jihomoravský kraj 29 915 Kč 43 257 Kč 87 712 Kč - - -
Olomoucký kraj 30 115 Kč 45 221 Kč 85 563 Kč - - -
Zlínský kraj 30 959 Kč 42 300 Kč 84 136 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 31 202 Kč 42 635 Kč 78 223 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2412 Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté 50 667 Kč 43 730 Kč
24124 Bankovní makléři 46 113 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice 6207T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení 2305T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení 2608T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích 3707T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a řízení zdravotnictví 5346T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201T

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti investičního zprostředkovatele (osvědčení o registraci) podle § 30 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11.C.2434 Získávání nových klientů banky a obchodních partnerů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.2431 Zpracovávání strategie, politiky a plánu obchodů s cennými papíry na úseku investičního bankovnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3431 Kontrola průběhu celého obchodu až do jeho konečného vypořádání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.6431 Provádění vlastních analýz vývoje na kapitálových trzích včetně jejich interpretace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.8431 Příprava podkladů a dokladů potřebných pro uskutečňování složitých obchodů na kapitálových trzích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8432 Vedení požadované dokumentace (o uskutečněných obchodech, o klientech apod.) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.8433 Zjišťování a vyhledávání informací o vývoji na finančních a kapitálových trzích v tuzemsku i v zahraničí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.9431 Zpracovávání propagačních materiálů o vývoji na kapitálových trzích, o jeho vlivu na jednotlivé produkty apod. 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.C.1431 Poskytování komplexní poradenské a konzultační služby pro klienty v oblasti kapitálových trhů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.C.2431 Projednávání nejsložitějších obchodů v oblasti cenných papírů s klienty i s ostatními účastníky tohoto obchodu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.C.2432 Zajišťování realizace nejsložitějších obchodů s cennými papíry dle požadavků klientů a v souladu s platnými předpisy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.C.2433 Zajišťování trvalého přímého kontaktu s českými i zahraničními kapitálovými trhy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0034 bankovní controlling 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0041 mezinárodní bankovnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13._.0043 finanční trhy, makléřská činnost 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13._.0044 principy obchodování s cennými papíry 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13._.0045 kapitálové trhy, makléřská činnost 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0046 investiční bankovnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0022 právo v oblasti finančních a kapitálových trhů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.